Vanuit de kern

KernOp dit moment doen we met z’n allen weer een stap terug in het samenzijn met elkaar. Helaas. Maar het is allemaal bedoeld om het voor iedereen zo veilig als mogelijk te houden voor wat betreft onze gezondheid. Tussen Pasen en Pinksteren zijn er helemaal geen vieringen in onze kerk geweest en toen het landelijk weer de goede kant op ging werden er ook weer vieringen in onze kerk gehouden. Om de week. De ene week een viering, de andere week alleen een openstelling van de kerk om een moment van stilte en bezinning te ervaren. De kosters waren er altijd en een organist en één of meerdere cantors waren er steeds bij een viering. Parochianen konden zich opgeven om bij een viering aanwezig te zijn.

Het maximumaantal was gesteld op 40. Met dit aantal was in de kerk de bekende afstandsnorm te handhaven.
Er werd door de kerkbezoekers goed rekening mee gehouden. De hoop was toch wel dat het zo door kon gaan en dan van lieverlee de goede kant op zou gaan. Maar dat is niet zo. Op dit moment nemen de cijfers van de coronabesmettingen alleen maar toe en daarom is besloten om terug te gaan naar maximaal 30 kerkbezoekers. Alles volgens de landelijke normen. Maar misschien is het bij het uitkomen van het parochieblad alweer anders.
Het blijft moeilijk inschatten hoe het over een aantal weken zal zijn.
Wat we nu wel inzien, is dat de komende weken tot maanden niet veel ruimte bieden om te veranderen in het huidige schema. We hopen uiteraard niet dat de situatie tussen Pasen/Pinksteren zich gaat herhalen, maar koorzang of meezingen in de kerk is echt nog niet aan de orde. Als we ons met elkaar aan de geldende regels en adviezen houden, kunnen we hopelijk de kerkdeuren nog steeds blijven openen.
Op 4 oktober is de startzondag gehouden. Via een livestream verbinding vanuit de Bonifaciuskerk verbonden met de kernen, om met elkaar als parochie het nieuwe werkjaar te starten. Als iets echt live is, kan het ook storing geven en dat was helaas het geval. Maar met Jan Rietveld als back up, die de storing heel goed heeft opgevangen, hebben we er toch nog iets moois van gemaakt. Een aantal bijzondere verhalen zijn nog terug te luisteren via de website van de Heilige Thomas parochie.
Vanaf deze plek willen we pastor Lam van harte feliciteren met zijn 12 ½ jarig jubileum als pastoraal werker, waarvan inmiddels 10 jaar in onze parochie. We hopen dat hij voldoende inspiratie in de parochie vindt om hier nog vele jaren aan toe te voegen.
Voor zover we terug hebben kunnen vinden in de historie van het kerkgebouw, is het niet eerder voorgekomen dat er een baby geboren is in de pastoriewoning. Deze historische gebeurtenis is ons nu ten deel gevallen. Door het verhuren van de bovenwoning aan een jong echtpaar was deze kans groter dan in de voorbije jaren. Wij willen de ouders van harte feliciteren met deze geboorte en hen veel geluk en gezondheid wensen met hun gezin.

Vanuit de commissie van beheer, Andries Kerkvliet