Kerk kerstpakket

kerstpakketBij de 3 kerken in Hazerswoude-Dorp is het al jaren een traditie om in december een kerstpakkettenactie te houden voor inwoners van Hazerswoude-Dorp en Benthuizen die het financieel zwaar hebben of op een andere wijze een moeilijke periode doormaken.
Hiermee kunnen we hen laten zien dat we aan hen denken en een steuntje in de rug geven.

Door de coronacrisis is het helaas niet mogelijk om dit op de traditionele manier te doen met bonnetjes waarop artikelen staan die u kunt kopen. Met elkaar konden wij er op die manier elk jaar gemiddeld 65 pakketten van maken!
Juist in deze moeilijke periode willen wij deze mensen niet in de kou laten staan!
Vandaar sponsor een kerstpakket en laat zien hoe wij als drie kerken in één dorp samen onze medemens helpen! De kosten van zo’n kerstpakket zijn € 40,00 en elke bijdrage – groot of klein – is van harte welkom!
U kunt dit overmaken op rekeningnummer NL12INGB0000397019 t.n.v. Penn.mr. Diaconie P.G. de Korenaar o.v.v. kerstpakkettenactie
Op verzoek en na vermelding van uw mailadres kunt u een factuur ontvangen, uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/FISCAAL NR. 824128114.
Omdat wij ook niet alles kunnen weten, kunt u personen aanmelden voor een kerstpakket.
Graag in een afgesloten envelop een briefje met naam, adres en motivatie in de brievenbus van het parochiecentrum t.a.v. Conny van Dijk.

Stuurgroep Diaconie, Conny van Dijk