Hemelse koffie met ….

Hemelse koffieGenietend van een vers gezette kop koffie in een rust-uitstralende woonkamer was ik dit keer te gast bij Angèle Kerkvliet. Tevreden met wat ze heeft als echtgenote van Gert, moeder van vier zoons en haar werk in de thuiszorg, het bedrijf en voor de kerk komen we te spreken over de volgende vragen.

Wie ben je?
Zichzelf omschrijvend zegt Angèle, na een moment van nadenken, dat ze een tevreden mens is die er wil zijn voor haar medemens. Zichzelf dienstbaar opstellend met als motivatie “heb je naaste lief”. Het geloof geeft en heeft haar kracht gegeven in moeilijke periodes; het was een veilige thuishaven.

Een hemels moment:
“Het samenvatten in één moment is lastig. Voor mij springen er twee momenten uit. Het eerste is de geboorte van de gezonde kinderen. Eigenlijk zijn dat vier hemelse momenten. Dat het nieuwe leven je gegeven is en dat je daarvoor mag zorgen, is zo bijzonder en speciaal. Ik vind het superleuk om hen in ons leven te hebben. Zij zijn ook lief en zorgzaam voor mij als hun moeder. Het tweede omvat al die kleine gebaren, die voor mij heel groots zijn; even langskomen voor een kopje koffie of een praatje. Al die kleine dingen van waardering en dankbaarheid maken dat het dagen met een gouden randje zijn.”

‘Heb je ooit getwijfeld aan je geloof?
Volmondig zegt Angèle: “Nee. Ik ben opgegroeid tegenover de kerk. De pastoor was onze buurman. Als kinderen waren we vrij om wel of niet naar de kerk te gaan. Ik vond dat heel bijzonder. Pas veel later begreep ik de essentie van wat geloven is. Het geloof is iets mystieks. Het geeft steun, kracht en is de basis van waaruit ik leef. Het geloof van vandaag de dag is wat lastiger, het is niet meer vanzelfsprekend. Soms ervaar ik dat ik mijn geloof moet verdedigen en dat vind ik lastig. Het hoort bij mijn leven en ik zou niet zonder kunnen. Anderen doen dat op een andere manier. Zelfs bij het overlijden van mijn moeder, toen ik nog jong was, heb ik niet getwijfeld aan het geloof. Het heeft me juist sterker gemaakt.”

Mijn mening over deze paus…
“Ik ken hem niet zo goed, maar van wat ik hoor en wel weet is dat hij een paus is die graag tussen de mensen staat. Dat maakt hem voor mij een goede paus, die opkomt voor de zwakkeren in de samenleving. Hij stelt zich dienstbaar op en wil niet zijn wil doordrukken ten koste van alles. Hij wil er voor iedereen zijn. Ik vind hem een helende werking hebben in een toch wel onstabiele wereld. Deze tijd heeft een paus zoals hij, een paus van de wereld, nodig. Het is knap hoe hij op een rustige, vriendelijke en open wijze het leiderschap van een wereldkerk uitdraagt.”

Hoe stel je God voor?
“Wij mensen, en ik ook, hebben behoefte aan beelden. Als eerste stel ik Hem mij voor als een Vader in de hemel, waar ik bij terecht kan voor raad. Hij leert mij dingen en soms moet ik geduldig wachten op Zijn antwoord. Ik heb niet het beeld dat God mij bij de hemelpoort staat op te wachten. Wel geloof ik dat er iets is na de dood, maar heb er geen concrete voorstelling van. God is daarnaast voor mij ook in mensen of als Geest, die onbegrijpelijk is. Hij kan ook de wind zijn. Het is een gevoel, een ervaren wat God is. Hij kan aanwezig zijn in wat ik op aarde zie, in de dingen die mij overkomen. Hij heeft het goede met ons voor ondanks nare dingen die ons gebeuren.”

Ik dank je voor het mooie gesprek Angèle en wens je alle goeds toe! Tot een volgend ontmoeten in de kerk.
Pastoraal werker Lâm