Een kerststal voor pastor Sjoerd?

KerststalMijn enthousiaste en nog jonge collega pastor Sjoerd Zuidersma heeft geen kerststal in huis. Zijn opa en oma hadden hun stal graag aan hun kleinkind meegegeven. Op dat moment zei Sjoerd echter: ‘nee, laat maar’. Daar kreeg hij spijt van. Want vervolgens ging Sjoerd theologie studeren, sterker nog: hij werd pastor. En nu is hij een pastor zonder kerststal; dat kan natuurlijk niet. Misschien is er onder u wel iemand die de eigen stal niet meer neerzet, de puf niet meer heeft om alle beeldjes tevoorschijn te halen; en van wie het kleinkind op de vraag ‘wil jij de stal hebben?’ zegt: ‘Nee, laat maar’. Hoe mooi zou het dan niet zijn deze kerststal aan pastor Sjoerd Zuidersma te schenken. Denk er maar eens over na, als deze situatie op u slaat. U kunt pastor Sjoerd Zuidersma bellen op nummer: 06-22086108. Het is een bijzondere kerstgedachte.
Pastor Ruud Visser