De Goede Week van 29 maart – 2 april in de Bron

‘HET WORDT LICHT’!

Goede vrijdag wake 2021Het is bijna niet voor te stellen dàt het licht wordt en dan niet enkel doelend op de donkere luchten, maar ook op de ‘donkere tijden’ waarin we verkeren. Maar ‘eens’ gaat de zon weer schijnen, letterlijk en figuurlijk en wordt het weer licht en warm. De huidige omstandigheden brengen creativiteit naar boven en zonder optimisme bereiken we niet veel. Daarom worden er toch voorbereidingen getroffen nu we onderweg zijn naar Pasen. In De Bron bereiden de parochie en de protestantse gemeente een programma voor dat verbinding brengt. We kunnen samen naar dit Hoogfeest toe leven en hopen en bidden dat Pasen licht in de duisternis gaat geven. U zult begrijpen dat de omstandigheden het er niet gemakkelijker opmaken en dat corona proof en de dan geldende maatregelen hoog op de prioriteitenlijst staan. Maar zeker is dat de Goede Stille Week, van 29 maart – 2 april, gestalte gaat krijgen en dat we allen kunnen deelnemen zodat Pasen een warm en licht feest in onze harten zal worden. U bent nu al van harte uitgenodigd. Houdt u de Nieuwsbrieven en de website in de gaten: we kijken vooruit en zien het ‘Licht’!
Annemiek Plompen-Huibers en Marian Bouterse-van Haaren, oec. coördinatoren.