Vastenactie: werken aan je toekomst

VastenactieIn 2021 is er wederom voor gekozen om ons als parochie in te zetten voor het vastenactieproject: werken aan je toekomst.
Omdat het coronavirus vorig jaar tijdens de vastentijd roet in het eten gooide, is in 2021 gekozen voor een herhaling van het project. Het is van belang dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen gaan, maar zij ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Hiermee vergroten zij hun kansen op werk, waarmee zij een redelijk inkomen kunnen verdienen. In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar.

Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.
Vastenactie wil ervoor zorgen dat meer jongeren naar school kunnen en een opleiding kunnen doen om een vak te leren. Dit helpt de jongeren echt! Sommige mensen in Zambia verdienen hooguit 100 euro per jaar. Dit betekent dat zij maximaal € 8,30 per maand verdienen. Door een opleiding te volgen kan dit bedrag verhoogd worden naar een bedrag tussen € 20,- en € 50,-. Gedurende de vastentijd zullen we als parochie geld inzamelen voor dit project. In de diaconale viering zal er aandacht aan gegeven worden. Houdt daarvoor de nieuwsbrief of de website in de gaten. Help mee en doe een gift. Dat kan onder andere via bankrekening NL36INGB0006192337 t.n.v. parochie H. Thomas o.v.v. “Vastenactie Werken aan je toekomst”, of als u de kerk bezoekt tijdens de openstellingen.

Namens de werkgroep Diaconie, Alexandra Rijsdijk