Het komende jaar van de Parochiële Caritas Instelling (PCI)

PCIHet nieuwe jaar is alweer aan de gang en we hopen dat het, met het oog op het vaccin tegen dat verschrikkelijke coronavirus, een beter jaar mag worden en dat zoals de minister-president het zegt, licht aan het eind van de tunnel mag schijnen. We hopen dat met Gods zegen de samenleving weer tot een beter welzijn mag komen.
Zoals u weet besteedt de PCI volgens de zeven werken van barmhartigheid aandacht aan de mensen in nood. Het afgelopen jaar zagen we de nood in de voedselvoorziening in belangrijke mate toenemen.

De mensen kregen het door de crisis economisch slechter en velen raakten in financiële problemen. Hiervan is het eind nog niet in zicht. Veel mensen durven voor hun problemen niet uit te komen en stapelen schulden of lijden stille armoede. Wij zouden daarom de parochianen willen vragen mensen in nood aan te willen melden. De PCI zal dan het mogelijke doen om hulp te bieden.
Over hulp bieden gesproken heeft de PCI het afgelopen jaar dan ook bijgestaan in de ondersteuning van het verzorgen van maaltijden via Buurt & Zo en aan de voedselbank voor het verzorgen van voedselpakketten. Bij de voedselbank was daarnaast een schaarste aan verse producten en hebben wij een schenking gedaan voor de besteding in streekproducten in natura van pondstukjes boerenkaas. Tevens hebben we een extra bijdrage gegeven voor aankoop van groente en fruit. Een extra gift is gedaan voor de aanschaf van verse producten in de kerstpakketten.
Met de ondersteuning aan de voedselvoorziening, zoals hiervoor geschreven, werd de collecte van Sacramentsdag volledig besteed.
Dit jaar zal de PCI wederom kijken waar hulp nodig is. In het bijzonder zullen wij de ontwikkeling bij de voedselbank volgen en klaarstaan voor de hulp aan mensen in financiële zorgen. Ook zal de PCI, indien nodig, hulpinstanties ondersteunen, die meewerken aan de leniging van nood.
Het bestuur van de PCI is dankbaar dit mooie werk te kunnen doen en in veel gevallen hoort de PCI dat de mensen blij zijn met de geboden hulp, maar om dit werk te continueren zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Er zijn enkele vacante plaatsen en sommige bestuursleden naderen het einde van de bestuursperiode. De werkzaamheden bestaan vooral in het beoordelen van aanvragen van mensen in nood en in de beoordeling van bijdragen aan enkele gelieerde maatschappelijke instanties (hulpstichtingen). De inspanning, die wordt gevraagd valt erg mee. Er wordt enkele keren per jaar vergaderd en hierbij wordt gebruik gemaakt van uw sociaal maatschappelijke ervaring. Uw inzet is geheel op vrijwillige basis. Wij hopen met u en met Gods zegen, gezond te blijven, moed te kunnen houden en waar nodig op te treden op aanvragen/activiteiten en ontwikkelingen voor het komende jaar!

Namens de PCI, Ton Opstal, voorzitter