Is er nog iets te melden vanuit het Parochiekoor?

ParochiekoorJa, daar vraag je wat. Het jaar 2020 is een vervelend jaar geweest. Niet alleen voor ons koor, maar voor heel veel mensen. Wij hopen dat u zich in goede gezondheid bevindt.
In het Parochiekoor moesten we afscheid nemen van twee koorleden. Zij zijn kort na elkaar overleden. Dat hakte er flink in. We wilden graag zingen, maar dat ging niet. Het coronavirus belemmerde dat. Heel vervelend en ontmoedigend.

Het lijkt alsof er op die momenten juist de behoefte groot is om als koor bij elkaar te komen.
Maar dat kon niet. Het is echter niet allemaal kommer en kwel. De dames van “Lief en Leed” van het parochiekoor hebben aan de koorleden een mooie kaart gestuurd.
Nog even in “KOORantaine” en dan hopelijk snel weer met elkaar zingen.
Zo maar een kaartje om toch met elkaar verbonden te zijn in:
GELOOF, dat ons verbindt;
HOOP, op betere tijden;
LIEFDE, voor iedereen!
Op 22 november is het de gedenkdag voor de H. Cecilia, patrones van de kerkmuziek.
Pastor Visser heeft, ter gelegenheid van deze gedenkdag, aan alle koorleden in de parochie van de H. Thomas een mooie kaart gestuurd met zeer bemoedigende woorden.
Dat doet ons koorleden heel erg goed en sterkt ons weer.
Op momenten dat de kerk open is om een kaarsje op te steken, hebben enkele koorleden (volgens de geldende regels) gezongen. Dat werd zeer op prijs gesteld.
Daarom: wilt u ook, na corona, eens met ons meezingen? Het zijn bekende liederen.
Heeft u een idee over een lied dat u graag wilt horen? Of heeft u een idee over iets wat gedaan kan worden tijdens die momenten? Laat het ons weten, dan zorgen wij ervoor.
Zo kunnen wij doorgaan met zingen en elkaar (op gepaste afstand) blijven ontmoeten.
Een mooi voornemen voor 2021? Graag tot ziens in de kerk!

Hans en Jeanne van het Parochiekoor, 071-3412422