In memoriam Cees Claessen * 27-2-1939 ϯ 17-11-2020

CeesIn oktober en november van het afgelopen jaar werden we in korte tijd geconfronteerd met ziekte en overlijden van Cees Claessen. Cees was als vrijwilliger van de parochie jarenlang actief in de Bron en heeft vandaar uit veel werk verricht voor de hele parochie, met name in een tijd waarin nagedacht moest worden over samenwerking en fusies. Cees was doelgericht, diplomatiek en volhardend en consequent. Hij streefde naar harmonie en waar nodig, ging hij in overleg en communiceerde hij naar wie op de hoogte moest zijn.

Over zijn leven melden we het volgende.
Cees is geboren op 27 februari 1939 in Steenwijkerwold in Overijssel als oudste in een warm gezin. Hij trouwt met Martruus en gaat i.v.m. zijn werk eerst in het zuiden van het land en uiteindelijk in 1976 in Alphen aan den Rijn wonen. Cees is maatschappelijk betrokken en neemt in Alphen vele vrijwilligerstaken op zich. Ook op kerkelijk terrein, waar hij in 1994 gevraagd wordt voor het parochiebestuur van de parochie De Heilige Geest in de Bron en organiseert daar onder andere mede een groots jubileumfeest met een week vol activiteiten.
In 1997 wordt hij voorzitter van stichting de Bron en gaat hij ook binnen de oecumene aan de slag. In 2000 volgt de taak van vicevoorzitter van het parochiebestuur van De heilige Geest. Hij is projectleider bij de herinrichting van Bidkapel en beide kerkzalen in de Bron. Cees heeft een aandeel in de totstandkoming van de fusie van Parochie de Emmaüsgangers van de drie Alphense kerken, en ijvert voor een samenwerking met de twee kerken in Hazerswoude, het geheel onder de naam ‘De Wijngaard’.
Cees is tot het laatst ambtelijk secretaris voor stichting de Bron en kan nog in de laatste periode de overdracht van zijn werkzaamheden regelen.
In augustus krijgt Cees gezondheidsklachten. Wanneer zijn gezondheid in oktober verslechtert houdt hij zelf iedereen op de hoogte en neemt hij afscheid onder dank voor de fijne contacten. Hij voelt zich gesteund door alle mooie reacties en blijft nog even thuis, waar hij zich met warmte en zorg omringd voelt door zijn vrouw Martruus en zijn twee zonen met hun vrouwen en zijn vier kleinkinderen.
Op dinsdag 17 november heeft hij na enkele dagen opname in het hospice op 81-jarige leeftijd in volle overgave het leven losgelaten.
Maandag 23 november was in de Bron, in kleine kring het afscheid van Cees.
Wij zijn dankbaar voor zijn grote inzet voor de parochie.

Erna Teule