Jubileum van ‘De Broncantorij’

BroncantorijDe “Broncantorij”, het parochiekoor van de H. Thomas parochie, parochiekern De Heilige Geest in Alphen aan den Rijn en opgericht op 8 februari 1971, bestaat in februari dus 50 jaar.
Voor dit gouden jubileum waren reeds de nodige activiteiten gestart, maar ook hier heeft het coronavirus roet in het eten gegooid en hebben wij, met pijn in ons hart alles moeten uitstellen tot betere tijden.

Hopelijk worden ons die nog gegeven, want straks hebben we al een jaar lang niet kunnen zingen en niet mogen meewerken de vieringen muzikaal te ondersteunen. Verder gaan leeftijd en de vaak daaraan gekoppelde ongemakken een steeds grotere rol spelen, maar we blijven positief want we willen dit gouden jubileum graag met z’n allen, ook met de parochianen gaan vieren. Bijzonder om te weten is, dat enkele leden zelfs lid zijn vanaf het eerste uur.
Tegen de tijd dat we de definitieve datum kunnen vaststellen, zullen we ons nog kort even melden.

Heinz Waardijk, voorzitter