Vanuit de kern

KernAls u dit parochieblad leest zijn we alweer over de helft van de Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning, maar ook van hoop. Hoop op het licht van Pasen, maar ook op nieuw leven, zoals we buiten zien aan de bomen, struiken en bloeiende bollen.

Of we alweer in de kerk vieringen kunnen bijwonen is op het moment waarop ik dit stukje schrijf nog niet bekend, maar ook hier gloort hoop aan de horizon. De afgelopen periode hebben we niet in de pastorie kunnen vergaderen, maar als er iets besproken of geregeld moest worden is de telefoon of e-mail zeer geduldig.
Namens de commissie van beheer wens ik u goede Paasdagen toe.
P.S.: zoekt u even een moment van rust, onze pastorietuin is vrij toegankelijk.

Vanuit de commissie van beheer, Jan Koeckhoven