Terugblik Werkgroep Volwassenencatechese

CatecheseHet afgelopen werkjaar is vanwege de Coronapandemie ook voor de werkgroep volwassenencatechese een bijzonder jaar geweest. Groepsbijeenkomsten konden dit jaar geen doorgang vinden.
Wel hebben we vorig jaar september een wandeling georganiseerd. Ook in de voorbije maand stond er een wandeling op het programma, maar deze is vanwege de regen niet doorgaan. Hoopvol was wel het aantal aanmeldingen. Waren er in september slechts enkele deelnemers, in juni stond de teller een stuk hoger. Al wandelend kwamen we in september meer te weten over het leven van Florence Nightingale. De persoon die in juni centraal stond, houden we nog even geheim, we komen nog met een nieuwe datum.

Naast het wandelen heeft de Werkgroep Volwassenencatechese dit jaar zes impulsbrieven uitgegeven die je, als je dat wilde, in je mailbox kon ontvangen. Stuk voor stuk mooie, verdiepende documenten om je geloof (opnieuw) te ontdekken of te verdiepen. De vele reacties gaven aan dat mensen de impulsbrieven waardeerden. We willen dan ook iedereen die de moeite heeft genomen te reageren van harte bedanken.

Volgend jaar hopen we weer meer fysiek bij elkaar te mogen komen. Dan kunnen ook de Bijbelcursus, de cursus ‘Bijbelverhalen komen tot leven’ en de cursus ‘Op reis in het land van geloven’ weer gaan starten. In het volgende parochieblad vertellen we u meer over het verdiepingsaanbod voor het seizoen 2021-2022. We kijken er naar uit u dan weer te ontmoeten!

Namens de werkgroep Volwassenencatechese,
Nelly Dévilée, Gusta van der Sluijs en Sjoerd Zuidersma