Het parochiejaar 2021-2022 dient zich aan

Jaarprogramma

parochiejaar 2021 2022De vakantietijd is voorbij; het nieuwe werkjaar is van start gegaan. Er is de afgelopen weken hard gewerkt om het jaarprogramma 2021-2022 goed in beeld te krijgen. De data voor de vergaderingen van het parochiebestuur, van de pastoraatgroepen, van de commissies van beheer alsook dagen van allerlei cursussen, bijeenkomsten en van vieringen in dit nieuwe werkjaar zijn vastgesteld. Nu maar hopen dat deze geplande activiteiten doorgang kunnen vinden en niet door een nieuwe aanval van het coronavirus ‘geschrapt’ moeten worden. Dat risico zit er nog steeds in. We blijven echter hoopvol. Er zijn vele parochianen, en onder hen vele vrijwilligers die de draad opnieuw willen oppakken.
Jaarthema en Startzondag

Het parochiejaar 2021-2022 kent ook een Jaarthema en een Startzondag. Het nieuwe Jaarthema luidt: ‘Tel je zegeningen’. De afgelopen anderhalf jaar werd ons leven vooral getekend door beperkingen en het moeten missen. We mochten vanwege het dreigende coronavirus heel veel niet. Daar is heel wat over geschreven en over gepraat. Het leek er soms op, alsof ons leven in een negatieve spiraal terechtgekomen was. Daarom is het idee gegroeid om het komende parochiejaar juist oog te hebben voor de positieve elementen in wat we meemaken. ‘Tel je zegeningen’: dat willen we elkaar voorhouden, niet enkel in deze coronatijd maar ook bij andere tegenvallers op onze levensweg. ‘Tel je zegeningen’ zal het Jaarthema 2021-2022 zijn en ook het thema van de Startzondag van dit jaar. Deze houden we op zondag 3 oktober as. De details van de viering van de Startzondag zijn nog niet bekend. Dat heeft te maken met wat er in verband met de maatregelen vanwege het coronavirus mogelijk is en wat er technisch in de parochie voor deze Startzondag gerealiseerd kan worden. In de weekberichten van de parochie en op de website zal het laatste nieuws omtrent de Startzondag op 3 oktober as. gemeld worden; daarin staat het laatste nieuws.
Pastoraatgroepen en taakvelden
Afgezien van het afgelopen jaar, waarin vele activiteiten vanwege het coronavirus op slot zaten, wisselden de pastores elk jaar in hun verbonden zijn met de verschillende pastoraatgroepen met de parochie. Dat gaat ook aan het begin van het parochiejaar 2021-2022 gebeuren. Vanaf nu – begin september – zal pastor Lâm Thê Nguyên verbonden zijn met de pastoraatgroepen van H.Michaël-H.Bernardus en van de Heilige Geest, pastor Sjoerd Zuidersma met die van de H. Bonifacius, en pastor Ruud Visser met de pastoraatgroep HH. Engelbewaarders.
En er is met ingang van dit nieuwe werkjaar bij de pastores een wisseling gekomen in de aandacht voor de verschillende taakvelden. Pastor Lâm Thê Nguyên, die de laatste jaren de voortrekker was op het terrein van diaconie en pastoraat, wordt opnieuw de eerst aanspreekbare voor de catechese in onze parochie. Pastor Sjoerd Zuidersma wordt vanaf deze septembermaand de eerst aanspreekbare op het terrein van diaconie en pastoraat in de parochie. En pastor Ruud Visser blijft de eerst aanspreekbare op het terrein van liturgie.
De drie pastores zullen in hun werkzaamheden in de parochie allen te maken hebben met catechese, liturgie, diaconie en pastoraat, maar elk van hen heeft een overkoepelende opdracht en die is gelegen in het eerst aanspreekbare-zijn. Vooral de werkgroepen in onze parochie zullen in contact staan met de in het verlengde van hun taak aangewezen eerst aanspreekbare. Dit alles is op papier mooi uitgezet, maar uiteindelijk gaat het om het werk dat in de parochie H. Thomas verricht wordt. En daar zijn vele vrijwilligers bij nodig. Zonder vrijwilligers geen eerst aanspreekbare. Vrijwilligers zoeken voor het draaiende houden van onze parochie is de grote opdracht voor het komend werkjaar.

Ruud Visser, pastoor