Vanuit de kern

Kern“It giet oan…”, konden we vorige maand melden in de “Deze Week” van onze kern en in de “Groene Hart Koerier”. Woorden die we deze keer konden koppelen aan het prachtige eindresultaat van de oproep om te doneren voor de restauratie c.q. vernieuwen van de kerkklok. Want binnen een maand is er door velen van de parochianen uit onze kern -en ook daarbuiten- en dorpsbewoners een donatie gedaan voor deze restauratie. We hebben ook een subsidieaanvraag gedaan bij het Erfgoedfonds van de gemeente Alphen aan den Rijn en deze is ook goedgekeurd.

Hierdoor is het benodigde bedrag bij elkaar gekomen en kan de restauratie worden uitgevoerd. Deze staat gepland voor week 34. Nog even ter herinnering: er komt een nieuwe moederklok, die zorgt voor het aansturen van het torenuurwerk, het uurslag apparaat en het Angelus apparaat. Een nieuw uurslagwerk zorgt voor het slaan van hele en halve uren met de bestaande uurslaghamer. Een nieuw Angelus slagwerk zal weer 3 x 3 slagen slaan om 8.00 uur, 12.00 uur en 18.00 uur. En er komt een nieuw centraal motordrijfwerk. We kunnen uitzien naar een optimaal functionerende kerkklok, waarbij we met recht kunnen zeggen dat de kerk bij de tijd zal blijven.
Alle gevers die een donatie gedaan hebben willen we heel hartelijk bedanken voor de bijdrage om dit mogelijk te maken.
*Er wordt veel van ons aanpassingsvermogen gevraagd in deze tijd, maar het lijkt toch zo langzamerhand de goede kant op te gaan wat betreft de voorgeschreven maatregelen vanuit de overheid en daaruit voortvloeiend het Bisdom. We hopen dan ook dat we de komende maanden steeds wat meer beperkingen achter ons kunnen laten. In het parochieblad kunt u het een en ander lezen voor de komende maanden.
*Vergaderingen zijn er in deze tijd niet veel, maar algemeen onderhoud aan de kerk en met name rond de kerk gaat altijd door. De tuinploeg komt elke week bij elkaar voor diverse werkzaamheden in de tuin en het kerkhof. Een fijne ploeg die altijd klaar staat en zorgt voor goed onderhoud en het met elkaar ook gezellig maken.
Helaas is vorige maand Leo v.d. Poel overleden. Hij is 30 jaar actief geweest in de tuinploeg en vele jaren hoofd van deze groep zeer gewaardeerde vrijwilligers. Leo stond altijd klaar om te klussen voor de kerk. We missen in hem een zeer betrokken vrijwilliger. Hij is begraven op het parochiekerkhof.

Vanuit de commissie van beheer, Andries Kerkvliet