Pastoor Visser

Pastoor VisserNadat pastoor Visser bij een ongelukkige val zijn heup brak is hij geopereerd. De operatie is goed geslaagd en nu moet hij werken aan zijn herstel.
Voor revalidatie is hij in een zorghotel. De revalidatie zal nog enige weken duren. U kunt hem mailen naar zijn eigen mailadres of een kaartje sturen via het centraal secretariaat: Paradijslaan 6, 2405 CC, Alphen aan den Rijn.
De parochieactiviteiten zullen met extra inzet van de pastores Lâm T. Nguyên en Sjoerd Zuidersma en vrijwilligers zoveel mogelijk doorgaan. We kunnen ook een beroep doen op pastor Leo Peeters, zoals zondag 26 september bij de eerste H. Communie in de St. Bonifaciuskerk.
De Bijbelcursus, die pastoor Ruud Visser zou geven, met aandacht voor het Bijbelboek Job
wordt tot nadere berichtgeving uitgesteld.
Pastoor Visser laat u bedanken voor de gebeden, de aandacht en het medeleven.
Met vriendelijke groet, namens het parochiebestuur Tineke Heemskerk – de Boer