De versoepeling van de coronaregels voor ons Kerk-zijn.

Coronavirus

De versoepeling van de coronaregels voor ons Kerk-zijn.
Na de versoepeling op 18 februari jl. zijn in ons land vanaf deze vrijdag nog meer maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus komen te vervallen. Wat dit voor de kerk, en met name voor de viering van de liturgie te betekenen heeft, hebben de Nederlandse bisschoppen afgelopen dinsdag besproken tijdens hun gezamenlijke vergadering. Donderdagmiddag 24 februari is het coronakernteam van onze parochie bijeen geweest om de gevolgen van alle versoepelingen voor onze parochie door te spreken. Graag geef ik u de belangrijkste veranderingen door; deze zullen vanaf de zondagsviering van 27 februari ’22 van kracht zijn.
* In navolging van de veranderde maatregelen door de burgerlijke overheid zal ook in de kerk de anderhalve-meter-afstand en de verplichting van het mondkapje bij verplaatsing niet meer gelden. Zo luidt de algemene regel. Maar het gevaar voor een coronabesmetting is nog niet weg. Dus laten we zorg hebben voor elkaar; respecteer de ander. En kiest u bij het plaats nemen in de kerk een plek dichtbij een ander, vraag die ander dan of het goed is dat u daar komt zitten. Niet regeltjes zouden dit moeten gaan bepalen, maar het gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar.
* Het ter communie gaan zal weer, zoals vóór de corona-uitbraak, op de hand plaatsvinden. Wat voorlopig nog niet gebeurt, is dat aan twee kanten mensen naar voren komen om de H. Communie te ontvangen. Zoals in de afgelopen tijd gebruikelijk was, worden degenen die ter communie willen gaan, uitgenodigd om naar voren te komen: eerst de ene helft van de kerkruimte daarna de andere helft. Wanneer er een koor aanwezig is, zal altijd eerst het koor aan de beurt zijn om op diezelfde plek de H. Communie te ontvangen.
* Er mag weer gezongen worden. De zangkoren van de parochie mogen opnieuw in hun volledige bezetting hun taak in de liturgie opnemen. De deelname aan de zang door de gemeenschap is ook weer toegestaan. Het is een onmisbaar onderdeel van het samen liturgie vieren. Katholieken brullen niet; dus dat zal wel goed gaan.
* Omdat het gevaar voor een coronabesmetting nog niet voorbij is en de regel van het vermijden van handcontact nog niet is ingetrokken, zullen er bij de Vredewens nog geen handen geschut worden. Ook het collecteren gebeurt voorlopig nog op een andere manier dan het van hand tot hand doorgeven van de collecteschaal.
Het blijft nodig om voorzichtig te zijn en elkaar te houden aan de regels die een verdere verspreiding van het coronavirus kunnen voorkomen. Die regels zijn nu tot een minimum teruggebracht. Wat overblijft zijn de hygiëneregels, zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, goed ventileren. Zo zal de meer menselijke lijn van liturgievieren die nu is ingezet, worden voortgezet. Zo kan het weer meer gaan over wat we rondom de Schrift en de Tafel van de Heer willen vieren.
Pastoor R. Visser.

PS.: Bij het ontvangen van het askruisje op Aswoensdag wordt van ieder die naar voren komt, wel een mondkapje te dragen. Dit gebeurt, omdat – meer nog dan bij het ontvangen van de H. Communie – de gezichten van voorganger en van ontvanger van het askruisje bij elkaar komen.