Klus geklaard!

klus geklaardBij de storm in april 2021 was een aantal dakpannen van het dak van de pastorie gewaaid. Na onderzoek bleek, dat het dak op verschillende punten groot onderhoud nodig had. De vrijwilligersgroep Scheepjeskerk heeft toen aangeboden om het gehele dak te herstellen. Het parochiebestuur heeft de begroting hiervoor via een Bisschoppelijke Machtiging goedgekeurd en op 4 juli is begonnen met het plaatsen van een steiger. Ondanks dat de leeftijd van de meeste vrijwilligers inmiddels ver boven de 70 jaar ligt, is toch een hele groep aan de slag gegaan.

Gedurende het werk kwamen er steeds tegenvallers: draagbalken en dakplanken waren geheel verrot, metselwerk was gescheurd, dakgoten en hemelwaterafvoeren waren in zeer slechte staat en ook was er houtworm aanwezig in het dak. Dit was vooraf moeilijk in te schatten. Gelukkig zat het weer erg mee. Eerst is de zuidkant aangepakt: alle dakpannen eraf, dakhout en panlatten vernieuwd, pannen schoongemaakt, stenen gebikt, de mergel deklijsten geverfd en weer vastgezet, goten en lood vervangen, pannen weer teruggelegd en met haken vastgezet. Het was nogal bewerkelijk door de diverse dakkapellen en schuine hoeken. Daarna zijn de zijkanten aangepakt en als laatste de noordkant. Het platte dak van de grote dakkapel aan de noordkant bleek in goede staat, dat was 18 jaar geleden vernieuwd. Gelukkig had een bouwbedrijf nog enkele geglazuurde schoorsteenkappen al 30 jaar in het magazijn liggen. Hiervan zijn er drie vervangen op de schoorstenen. Eind oktober was het hele dak weer in prima staat. Het wachten is nu op de restauratie van de rest van het gebouw.

Henk de Boer, vrijwilligersgroep Scheepjeskerk