Kazuifels

kazuifelsBij het opruimen van de kasten van de sacristie hebben we zorgvuldig naar de kazuifels gekeken. Een paar jaar geleden zijn er al een aantal zeer oude kazuifels naar de pastorie bij de Bonifaciuskerk gegaan. Nu hebben we weer opnieuw alles bekeken en nog een gedeelte naar Alphen gebracht. Er wordt namelijk bijna geen gebruik gemaakt van de kazuifels, die hier in de kasten hangen. Pastores hebben hun eigen kleding bij zich als ze voor een viering komen. Misschien herinnert u zich het gele kazuifel, dat pastor Claasen bij bijzondere gelegenheden, zoals bij een Eerste H. Communie, droeg.

Dit kazuifel en twee anderen waren door zijn medebroeder Alfons Kroese meegebracht uit Indonesië, waar ze door de zusters Karmelietessen waren gemaakt. Een is er in de kast gebleven, maar er zijn twee kazuifels naar een klooster in Arnhem gegaan, waar vier zusters uit Indonesië wonen. Uiteindelijk gaan de kazuifels naar een klooster van de Karmelieten in Indonesië. De zusters en wij ook zijn erg blij met deze mooie bestemming voor de kazuifels.