Vanuit de kern

KernIn de afgelopen maand zijn de coronaregels snel achter elkaar versoepeld en komen we weer meer naar een situatie die normaal en vertrouwd was. Gelukkig zijn er iedere zondag weer vieringen in onze kerk en kunnen de koren weer voltallig zingen. We zijn blij dat het normale leven weer opgepakt kan worden.
Tegelijkertijd worden we als mens, Europeaan, getroffen door de oorlog in Oekraïne. Stilstaan in gebed en bijdragen in de vorm van financiële steun aan de slachtoffers uit het oorlogsgebied zijn wat we op dit moment kunnen doen. De landelijke actiedag voor giro 555 laat zien dat de saamhorigheid groot is in ons land en we ruim kunnen geven als medemensen in grote nood zitten.

Kleinschaliger en dichterbij is de saamhorigheid voor ons eigen kerkgebouw en activiteiten in onze parochie. Via de Actie Kerkbalans is er door veel parochianen financieel bijgedragen. De opbrengst aan Actie Kerkbalans is vergelijkbaar met vorige jaren en dat is voor een groot deel te danken aan de bezorgers en de ophalers van de enveloppen in de wijken. Zij vervullen ieder jaar weer een belangrijke taak hierin en dat heeft een positief effect op de bijdrage. Hartelijk dank aan deze vrijwilligers. En hartelijk dank aan de parochianen die een bijdrage leveren.
Bent u het nog vergeten, dan is uw gift nog meer dan welkom.
*Onlangs is er met een kleine groep parochianen een pilot gestart met digitaal collecteren. Zij installeren een app op de telefoon en zullen hun ervaringen over het gebruik hiervan met elkaar delen en daarna wordt gekeken of dit aan de wensen voldoet. Uiteraard kan er op de gebruikelijke manier contant gegeven worden in de collecteschaal, maar met deze pilot zetten we een stap naar de komende jaren. Het ‘op zak hebben’ van contanten wordt steeds minder en het digitale betalingsverkeer wordt steeds gebruikelijker.
*De toegangsdeur voor mensen met een beperking is onlangs vakkundig en grondig gerepareerd van opgelopen schade. Het schilder en lakwerk wordt al vele jaren uitgevoerd door schildersbedrijf Brugman en ook deze deur is door Gerard Brugman nog onder handen genomen. Geheel onverwacht ontvingen we het bericht van het plotselinge overlijden van Gerard. Hij had de dag voor zijn overlijden nog aan de deur staan lakken.
Laten we zuinig zijn op deze deur en wij vertrouwen erop dat de gebruikers voorzichtig via deze deur naar binnen komen.
*De storm heeft vorige maand gelukkig geen noemenswaardige schade opgeleverd. De toren is stevig en alleen in de tuin zijn wat takken (sommige wat dikker) afgewaaid. Dit is door de vrijwilligers van de tuinploeg de vrijdag erna weer opgeruimd. Zoals zij iedere week de tuin en het kerkhof onderhouden. Er worden voorbereidingen getroffen voor het ruimen van een gedeelte op het kerkhof van algemene graven, waarvan de rusttijd verstreke n is. De betreffende familieleden worden hierover schriftelijk geïnformeerd.
*We zitten inmiddels ruim in de Veertigdagentijd voor Pasen. Het ziet er gelukkig naar uit dat de vieringen met Pasen dit jaar door kunnen gaan. Laten we in deze tijd van bezinning voor Pasen stilstaan bij al die mensen die te maken hebben met oorlogsgeweld en in onzekere tijden hun dagen doorbrengen.

Vanuit de commissie van beheer, Andries Kerkvliet