Tel je zegeningen

zegeningenOok in dit parochiejaar heeft de coronapandemie gevolgen voor het werken met het jaarthema. Door allerlei beperkingen kon er nog weinig invulling gegeven worden aan het thema ‘Tel je zegeningen’. Het parochiejaar is echter nog niet voorbij en we willen met het huidige jaarthema aan de slag gaan.

Voor het parochiejaar 2021-2022 is als thema gekozen: ‘Tel je zegeningen’. In de Startviering van dit werkjaar - op 3 oktober - vertelden drie parochianen over hun zegeningen. In eenvoudig Nederlands gezegd: zij beantwoordden de vraag ‘waar ben je dankbaar voor in je leven?’, ‘wat heb je als een zegen ervaren?’. Daar kwamen mooie antwoorden op, drie persoonlijke verhalen waarin ieder van hen vertelde over een mooie ervaring in hun leven.
De pastoraatgroep Hazerswoude-Dorp wil u uitnodigen om in groepjes in een gesprek met elkaar te luisteren naar de zegenmomenten in ieders leven. Dat gebeurt aan de hand van een stapel kaartjes, waarop stuk voor stuk zulke markante ervaringen staan. Deze kaarten liggen blindelings en bevatten zowel vragen als stellingen. Wie een kaart getrokken heeft, beantwoordt vanuit het eigen levensverhaal de vraag of stelling. Het gaat er niet om de hele stapel door te werken, maar het is meer bedoeld om naar elkaar te luisteren en eventueel op elkaar te reageren met een eigen ervaring. Een gesprek met als hoofddoel is: ‘Tel je zegeningen’. Als datum hebben we voorlopig dinsdag 10 mei geprikt om 14.00 en/of 19.30 uur. De locatie wordt nog nader bepaald, maar wel in ons dorp.
Wie doet mee? Graag opgeven via het secretariaat tel. 06-24764418

Anneke Koeckhoven en Conny van Dijk