Thema-avond over opvang van vluchtelingen

thema avond over opvangAls vervolg op de sobere maaltijd, die op Aswoensdag 2 maart in de Bron werd gehouden, is besloten om in de vastentijd nog vier sobere maaltijden te organiseren die in het teken staan van een van de zeven Werken van Barmhartigheid.Op woensdag 9 maart is de eerste thema-avond georganiseerd door de PKN de Goede Bron en de kern de Heilige Geest van de RK Parochie Heilige Thomas over de opvang van vluchtelingen. Hiervoor was Kees Wenting van de Stichting Nieuwe Alphenaren uitgenodigd.

De sobere maaltijd die werd opgediend bestond uit soep en brood. Aan deze avond hebben 16 mensen deelgenomen.
Kees Wenting vertelde in het kort over het werk van de Stichting: dit bestaat uit het koppelen van vluchtelingen met een verblijfstatus aan vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben regelmatig contact met hun maatje en helpen ze met allerlei praktische zaken; soms moet ook geholpen worden bij gesprekken met psychiater of psycholoog in verband met het verwerken van trauma’s. Meestal wordt de hulp een paar jaar geboden, maar soms blijven de vrijwilligers nog jarenlang contact houden. De vrijwilligers zijn voor de statushouders heel belangrijk, vooral omdat de statushouders in het begin nog helemaal geen Nederlanders kennen. De vluchtelingen worden het eerste jaar begeleid door de gemeente. De stichting Kwadraad speelt hierbij een belangrijke rol. Voor het begeleiden naar werk wordt Rijnvicus ingeschakeld. De Stichting heeft contact met het Diaconaal Platform Alphen en kan op deze manier ook op financiële ondersteuning rekenen van alle Alphense kerken.
Ook de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kwam ter sprake: binnenkort zullen er plm. 150 mensen uit Oekraïne in Alphen opgevangen worden. Er zullen veel vrijwilligers nodig zijn om hen te helpen met allerlei praktische zaken.
De volgende 3 thema-avonden met sobere maaltijd worden georganiseerd op 23 en 30 maart en op 6 april. De thema’s zijn: bezoeken van gevangenen, de naakten kleden en het verzorgen van de zieken. Ook voor deze avonden zijn sprekers uitgenodigd.

Ad Janmaat