Vertrek pastor Sjoerd Zuidersma.

Pastor ZuidersmaAan het einde van de zondagsvieringen in het weekend 23-24 april is in de kerken van onze parochie de volgende mededeling gedaan over een aanstaande verandering binnen het pastoraal team van onze parochie.

Pastor Sjoerd Zuidersma heeft voor zijn eigen ontwikkeling als pastoraal werker besloten de parochie de heilige Thomas te verlaten, en elders in het bisdom Rotterdam zijn pastorale werk voort te zetten. Het parochiebestuur respecteert deze beslissing en zal hem eervol ontslag verlenen.

Voordat pastor Sjoerd Zuidersma elders aan de slag gaat, zal hij eerst vakantie houden en een door het bisdom Rotterdam begeleide sabbatperiode van drie maanden opnemen. Zijn vertrek uit de parochie de heilige Thomas zal half juni zijn; op zondag 12 juni zal om 10.30 uur in de St. Bonifaciuskerk tijdens een viering voor heel de parochie afscheid van hem genomen worden.

Nadere mededelingen over het afscheid van pastor Zuidersma als ook over zijn opvolging zullen nog volgen.
Het bestuur van de parochie de heilige Thomas wenst hem veel succes toe op de weg die voor hem ligt.