Sacramentsdag met collecte voor PCI


SacramentsdagIn het weekend van 18/19 juni wordt in de Kerk Sacramentsdag gevierd. Daarnaast is er tijdens deze viering aandacht voor het werk van de PCI (Parochiële Caritas Instelling). De PCI ondersteunt mensen en projecten, die financieel een steuntje kunnen gebruiken. De collecte van Sacramentsdag is van oudsher bestemd voor de PCI. De opbrengst van de collecte dit jaar is dit jaar bestemd voor vluchtelingen.

Het zal niemand zijn ontgaan dat er vluchtelingen worden opgevangen in ons land. Ook binnen de grenzen van onze parochie. Vanuit onze contacten met vertegenwoordigers van deze groepen weten we dat de behoefte aan ontspanning en leuke uitjes groot is. Daarom zal de opbrengst van de collecte van dit weekend hieraan worden besteed.

Kunt u het weekend van 18 en 19 juni niet in de kerk zijn, maar wilt u toch bijdragen aan leuke activiteiten voor vluchtelingen dan kunt u ook een donatie overmaken via bankrekening NL 36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. parochie H. Thomas o.v.v. ‘Collecte Sacramentsdag 2022’.
Namens de Parochiële Caritas Instelling hartelijk dank voor wat u geeft.