Jubileumjaar van het Bedevaartsoord Brielle

Martelaren van Gorcum450 jaar Martelaren van Gorcum 1572-2022

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de martelaren van Gorcum in Den Briel vermoord zijn. Op zaterdag 9 juli naar de Nationale Bedevaart Brielle? De Nationale Bedevaart begint om 11.00 uur met een eucharistieviering met Mgr. Van den Hende als hoofdcelebrant; rond 15.30 uur afgesloten met een sacramentsprocessie. Verdere informatie kunt u vinden via
https://www.opvoorneputten.nl/routes/1189326347/geuzen-en-martelarenroute

Meer informatie leest u hier.