Vanuit de kern

KernHet was de afgelopen weken druk met allerlei activiteiten.
Het Palmpaasverhaal met daaraan gekoppeld de 65 palmpaasstokken (door onze supertimmerman vervaardigt) voor de groepen 1 t/m 3 van de Michaëlschool die versierd werden. Daarnaast waren er ook de palmpaasstokken van de eerste communicanten, gemaakt onder leiding van de werkgroep. Tijdens de feestelijke eucharistieviering werden de stokken gezegend.

Onze koren hebben fijn aan de Goede Weekvieringen mee kunnen werken in de Bernarduskerk.
Thomas Hoogeveen heeft te kennen gegeven te stoppen met het kosterschap en nevenactiviteiten. Wij praten hier over een periode van 50 jaar als vrijwilliger in verschillende activiteiten voor de kerk. Daarvoor zijn wij hem zeer dankbaar en wensen hem een voorspoedig herstel toe na zijn operatie en een fijne verhuizing naar zijn nieuwe woning in Alphen aan de Rijn.
In de “Deze Week” is er al over gesproken: het parochiebestuur is akkoord met ons voorstel om de zolderverdieping van de pastorie geschikt te maken voor bewoning door Oekraïense vluchtelingen. Maar zoals u wel zult begrijpen moeten er echt nog een paar hobbels genomen worden. Onze gebouwenspecialist Cor heeft al veel voorbereid. Als er vorderingen gemaakt worden zullen wij daar kennis van geven, want er zal op nog enkele vrijwilligers een beroep gedaan moeten worden om het geheel netjes in orde te maken.

Vanuit de commissie van beheer, Jan Koeckhoven