50 jaar Broncantorij

BroncantorijZondag 1 mei was het zover en kon de Broncantorij eindelijk haar 50-jarig jubileum vieren. En hoe! Eigenlijk had het jubileum vorig jaar in februari al plaats moeten vinden. Corona gooide als bij zoveel andere evenementen roet in het eten.
En al die tijd, wel twee jaar, niet als koor gezongen en dan toch een jubileumviering? Zeker, dat kon. Dirigente Oksana Kryuchkova was er in geslaagd het koor te inspireren tot een heel mooie uitvoering van de Missa Aeterna Christi Munera van Palestrina. Het Gloria was uit de Messe Brève van Gounod.

Verder waren er nog Nederlandse gezangen en twee ingetogen stukken bij de communie; de Cantate Domino van Hassler en Verleih’uns Frieden gnädiglich van Mendelssohn. Het laatste met in gedachten de situatie in Oekraïne. Organist Nigel Hutson vormde samen met de dirigente het perfecte koppel om alles te (bege)leiden.
Het feest kon niet op. Drie leden van de Broncantorij werden geëerd met de parochiespeld, ieder vanwege eigen bijzondere verdienste. De uitverkorenen waren Heinz Waardijk, langdurig begeesterend voorzitter, Margriet van Rijn, vaste soliste, ook in coronatijd en Kees Lenting, jarenlang ook bloemschikker voor de zondagse vieringen. Voor ieder was het een verrassing van jewelste temeer daar heimelijk familieleden uitgenodigd waren om erbij te zijn. De viering werd afgesloten met een welverdiend applaus; het koor zong gewoon erg mooi. Het was weer als vanouds.
Maar dat was nog niet alles. Ook aan de inwendige mens werd gedacht. Direct na de viering was er koffie en thee voor alle aanwezigen. En De Bron verzorgde een smakelijke lunch voor het koor en genodigden. Ten langen leste was er nog een afzakkertje aan de bar. Zeg maar om de stemmen weer te smeren voor een vervolg. Want daar kijkt ieder naar uit.

Frits Teule