Bedankt voor een geweldig afscheid!

ZuidersmaHet is vreemd om dit te schrijven, maar als u dit leest dan heb ik mijn werkzaamheden in de Thomasparochie afgerond. Ruim vijf jaar heb ik bij u mogen werken en leren. Na de zomer vervolg ik mijn ‘carrière’ in een andere parochie. Ik ben dankbaar dat ik mijn eerste jaren in het pastoraat onder u heb mogen doorbrengen. Ik heb velen van u mogen leren kennen. Iedere parochiekern heeft een bepaalde eigenheid, maar alle vier de kernen zijn warm en betrokken op elkaar. En ieder mens is welkom in de kerk, dat is iets heel moois in onze parochie. Er zijn zoveel mensen, die zich inzetten voor de Thomasparochie, het is iets om stil en dankbaar voor te zijn.

Bijzonder was ook mijn afscheid in de parochie op 12 juni jongstleden. Een volle kerk en zoveel warme en oprechte woorden die ik mocht ontvangen. Het is een herinnering voor de rest van mijn leven. Mocht ik u nog niet persoonlijk hebben bedankt, dan graag bij deze, dank u wel voor alle aardige woorden, kaarten, mails en attenties, het is overweldigend geweest. Tot slot wil ik ook mijn collega’s Ruud Visser en Lam Nguyên bedanken. Jullie zijn van grote invloed geweest op mijn ontwikkeling. Werkzaam zijn in het pastoraat in deze tijd is een flinke uitdaging, maar met jullie was het ook altijd een groot plezier.
Bedankt mensen van de Thomasparochie en alle goeds voor de toekomst!

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker