Parochiekerndag

dank je wel aan elkaar en aan een aantal mensen in het bijzonder.

Parochiekerndag BernardusWat fijn dat het weer kon: vieren met elkaar, kinderen die een verhaal uitbeelden over een prinses die gered werd door zeven prinsen met de namen van de dagen van de week Zondag, Maandag t/m Zaterdag. Ze beelden dat allemaal uit op hun eigen manier, ieder op z’n best, zoals ook alle vrijwilligers zich inzetten voor de parochie, ieder met z’n eigen kwaliteit.

Als je mensen gaat bedanken dan loop je het risico dat je mensen vergeet, maar de mensen die we in het zonnetje hebben gezet hebben dit voor ons gevoel zeker verdiend.
Een parochie-onderscheiding ging naar Tiny Verdegaal, 50 jaar lid van het Bernarduskoor en Tiny komt ook nog weleens met Huib aanfietsen om schoon te maken in de kerk, werkte mee aan de hongerdoeken, hielp mee bij het repareren van de vaandels en maakte samen met Annie van Dijk de gordijnen voor De Herbergier. Annie van Dijk werkte meer dan 20 jaar op het secretariaat van onze kern. Door Annie was het secretariaat altijd bereikbaar en met veel geduld en belangstelling stond Annie iedereen te woord. Annie weet ook goed de weg in het archief van onze kern en heeft zicht op familieverbanden.
Cora de Boer werd na de fusie de secretaris van de Parochiële Charitas Instelling. Na twee termijnen wordt haar taak overgenomen. Cora is, zoals pastoor Visser zei: “betrokken bij het begin en einde van mensen.” Bij de doopvoorbereiding, maakt de boekjes voor uitvaarten en zingt ook nog in het uitvaartkoor.
Verder waren er ook bloemen of een doosje merci voor:
- Trees de Groot, voor het zetten van heel veel kopjes koffie en thee voor o.a. de klusgroep, de koren en op zondag na de vieringen;
- Truus Beukeboom voor het meer dan 18 jaar sieren van de kerk met bloemen, die vaak uit eigen tuin kwamen;
- Cees Overes, die al jarenlang parochianen naar de kerk brengt;
- Coby Streng, voor al het secretariaatswerk en andere hand- en spandiensten;
- Lydia Borst; zij heeft voor een ander, wat rustiger leven gekozen, maar we waren blij dat ze er was.
- Ook Anne- Marie de Groot en Nico Wesselingh werden waarderend toegesproken. De hele coronatijd hebben zij steeds bij het openstellen van de kerk orgel gespeeld.
Nico begeleidde ook het parochiekoor op het orgel; nu het koor gestopt is oefent hij op vrijdagmorgen met een groep cantors, die de zondag daarna in de viering zingen. Nu de dirigent van de Bernarduskerk even pas op de plaats maakt is Anne-Marie naast organist ook dirigent. Anne-Marie dankte ook het koor voor het vertrouwen in haar.
Met dank aan iedereen die zich inzette of naar de kerk kwam of hoe dan ook een bijdrage deed, sluiten we een werkjaar af, waarin we veel zegeningen telden.

De pastoraatgroepParochiekerndag Bernardus