Missio Wereldmissiemaand 2022: Kibera, Nairobi

‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’ (Handelingen 1,8)

missioOp 23 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 1,8 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Elke christen is geroepen om te getuigen van Christus, aldus paus Franciscus. Dit jaar richt Missio de blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi.
Kibera

Op slechts zes procent van de oppervlakte van de metropool Nairobi leeft zo’n 60 procent van de stadsbevolking. Dagelijks stromen mensen vanuit het omliggende gebied de stad binnen in de hoop op werk en een betere toekomst. Naar schatting een half miljoen mensen woont hier dicht opeengepakt. Slechts een vijfde deel van de huizen heeft stroom; drinkwater moet bij waterstations gehaald worden. Hygiëne is een groot probleem. De ellende en uitzichtloosheid in de slum zijn echter slechts één kant van de medaille. Er is nog een andere kant: saamhorigheid, elkaar helpen waar het nodig is.
Elkaar helpen
Linet Mboya is een van de bewoners van de slum. De alleenstaande moeder van drie kinderen zorgt ook nog voor zes pleegkinderen, die anders op straat zouden moeten leven. Zuster Mary Wambui woont met haar gemeenschap van zusters al vele jaren in Kibera en heeft onder andere microkredietgroepen opgezet voor vrouwen. Pastoor Firmin Koffi leidt de Yarumal-missionarissen die hun opleidings- en vormingshuis in Kibera hebben. Voor hen en veel andere mensen is Kibera hun thuis.
De opbrengst van de collecte in het weekend van 23 oktober zal zijn voor Missio. Mocht u dit weekend niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, dan kunt u ook een bijdrage overmaken op: NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. Parochie Heilige Thomas o.v.v. Missio. Alvast hartelijk dank voor wat u geeft.

Namens de werkgroep MOV/Diaconie, Alexandra Rijsdijk