Catechetische-avonden WVC

Filmavond 19 oktober “The father”
Zoals u dat van ons gewend bent, zullen we als werkgroep volwassenencatechese ons parochiejaar beginnen met een film. Dit jaar is het een hele interessante film met een geweldige Fatheracteur: Anthony Hopkins
De film “The Father” belicht dementie vanuit degene die het heeft. Hoe enorm verwarrend het kan zijn voor de persoon die het heeft. Ondanks het serieuze onderwerp kan Anthony Hopkins het ook van tijd tot tijd luchtig houden. Tevens krijgen we een blik hoe de mensen rondom de dementerenden kunnen omgaan met hen. Zorg en verantwoordelijkheid, afstand en nabijheid spelen hierbij een rol. Wij nodigen u uit om met ons de film te bekijken en daarna het er samen over te hebben. We zullen de film vertonen op woensdag 19 oktober om 19.30 uur in De Bron.

Bijbelverhalen komen tot leven
Bijbelverhalen komen tot levenAl enige jaren wordt de reeks ‘Bijbelverhalen komen tot leven’ gegeven. Verhalen zijn van alle tijden en worden doorgegeven van generatie op generatie. Zeker ook de Bijbelverhalen. Want wat betekenen al die getallen en symbolieken? Wat zit er achter die beeldspraak? Tussen de regels door schuilt een gehele nieuwe wereld, die we met elkaar zullen gaan verkennen. Ik zal u meenemen in een stukje geschiedenis, cultuur en situatieschets waarin het verhaal gekaderd is. Vandaaruit stellen we ons de vragen: wat is de boodschap van dit verhaal? Wat betekent het voor ons mensen, nu levend in 2022? Belangrijke vragen die het verhaal nog meer diepgang geven. Net als vorig jaar zullen we ook een bekende psalm gaan ontleden met elkaar. Er zit zoveel verborgen achter elke letter! Ja, aan het eind van die avond kunt u zelfs een beetje Hebreeuws lezen! Daarom willen we deze catechese-avonden dit jaar weer aanbieden. De eerstvolgende keer zal zijn op 13 oktober om 20.00 uur in het parochiecentrum van de Engelbewaarderskerk. Graag hoop ik u dan te mogen ontmoeten.

Cursus Catholicism
Afgelopen jaar is een begin gemaakt met de cursus ‘catholicism’. De eerste aflevering deed voldoende stof opwaaien over hoe we kijken naar ons geloof. Hoe we daar zelf vorm aan geven Catholicismen hoe we daar als parochie mee omgaan. De opzet is dat we eerst gaan luisteren naar een inleiding over het onderwerp. Daarna zullen we met elkaar daarover in gesprek gaan aan de hand van enkele vragen, die voortkomen uit de inleiding en uiteraard komen uw eigen vragen ook aan de orde. Als u houdt van verdieping en verbreding van uw eigen geloof, als u niet terugdeinst voor meningen en visies van anderen, dan bent u hier helemaal op uw plek. We zullen elke laatste dinsdag van de maand bij elkaar komen in het parochiecentrum van de Bonifacius. De eerste keer is dat op dinsdag 25 oktober om 20.00 uur in parochiecentrum Bonifacius.
U bent van harte uitgenodigd!
Pastor(aal werker) Lâm