Aan de keukentafel bij Saskia van Winden

Saskia van WindenOnder het genot van een lekker kopje koffie heb ik een openhartig gesprek met Saskia, de nieuwe pastoraal werkster van de parochie H. Thomas.
Zij is geboren in Den Haag en groeide op in een liefdevol groot katholiek gezin van 11 kinderen. Haar ouders hadden een ambachtelijke slagerij. Moeder zorgde voor het grote gezin en hielp mee in de winkel. Het katholiek geloof speelde een grote rol in het gezin en zo werden ook alle kerkelijke feesten en dagen gevierd en beleefd. Rituelen namen thuis een belangrijke plaats in. Saskia genoot van de rust en aandacht van haar liefdevolle oma die naast het gezin woonde.

Zij was daar vaak en zo heeft haar oma een mooie bijdrage gehad in haar geloof en opvoeding. In deze fase van haar leven is Saskia in de parochie misdienaar en lid van het kinderkoor. Het was heel vanzelfsprekend dat ieder in het gezin zijn/ haar steentje bijdroeg aan de parochie. Als Saskia iets ouder is, komt zij graag bij de parochiepastoor. Zij deelt daar haar creativiteit en er volgen mooie diepgaande gesprekken die haar geloof nog meer doen groeien. In die tijd werkt zij als activiteitenbegeleidster in de gezondheidszorg. Daarnaast is zij veel actief betrokken bij het parochieleven als vrijwilligster (lectrice, liturgisch beraad). Haar geloofsleven wordt sterker dat zeker is gevoed door de kans die zij in de parochie kreeg als vrijwilligster. Uit eigen ervaring is zij dan ook groot pleitster om jongeren ruimte tot inzet te geven in het parochiegebeuren. Door steeds meer geloofsgroei voelt zij een sterke roeping om haar geloof in- en haar liefde voor God en haar naaste ruimte te geven voor haar verdere leven. Zij gaat theologie studeren in Amsterdam en sluit haar studie af met een scriptie over “Rituelen onmisbaar in een multi culturele samenleving”. Aan de hand van rituelen (die de RK. Kerk rijk is) word je meegenomen naar de mystiek van het geloof tot God.

Hoe staat Saskia in haar pastoraat?
“Mijn liefde voor het evangelie is groot. Jezus heeft duidelijk laten zien dat ieder mens er in de samenleving toe doet. Juist die mens die verstoten is, of aan de rand van de samenleving leeft, zij die zorg en aandacht nodig hebben. Deze mensen hebben mijn aandacht. Dit komt voort uit een authentieke grondhouding bij mij die geënt is op de rode lijn die door mijn leven loopt: “Heb God lief, je naaste als jezelf”. Als wij dit met elkaar doen (ook jongeren), dan bouwen wij aan een toekomst die Hij voor ogen had. Om maar met de woorden van paus Franciscus te spreken: “opdat Gods plan met de wereld verwezenlijkt wordt, een Rijk van gerechtigheid, broeder- en zusterschap en vrede.”
Ik vind het belangrijk dat het geloof bevrijdend werkt en niet verkrampend. De wet is er voor de mens en niet de mens voor de wet. Zo sta ik in mijn pastoraat.” Dit mag ik, geheel daarin passend, in het taakveld Diaconie in Alphen aan den Rijn als taak oppakken (dienst tot de naasten en vooral zij die zorg en aandacht nodig hebben).
Als eenoudergezin woont Saskia in Reeuwijk met haar twee studerende kinderen, een zoon en dochter. Op de keukentafel staan kunstwerkjes. In haar vrije tijd is zij graag met haar creatieve hobby’s bezig.
Na haar opleiding heeft ze 16 jaar gewerkt als pastoraal werker in de r-k federatie Vlietstreek (een samenwerkingsverband tussen de parochies H. Bonifatius (Rijswijk/Den Haag Spoorwijk en Laakkwartier), St. Maarten (Voorburg) en Trinitas (Leidschendam/Den Haag Leidsche veen) In de eerste jaren heeft zij zich sterk ingezet voor het opzetten van het vierjarige vormseltraject; het communieproject en doorlopende catechese. Niet als les, maar om kinderen, jongeren en ouders de mogelijkheid te bieden om te mogen groeien in het geloof en blijvend leerling mogen zijn van de Heer.
De laatste twee jaar heeft zij in de gemeenschappen van de parochie Sint Jan de Doper (Gouda) met het óók daar opzetten van doorlopende catechese bijgedragen aan een missionaire parochie. Een nieuwe term maar waar deze parochie wel een sterke koploper in is (nu inmiddels bij vele parochies gelanceerd). “We hebben als christen een missie uit te dragen. We mogen als leerling van Jezus getuigen naar buiten toe. Wees geen gesloten parochie maar een open parochie want we hebben de Blijde Boodschap van Jezus uit te dragen naar anderen. We gunnen anderen hierin te mogen delen. Hij vraagt van ons liefde en aandacht voor elkaar. Ieder heeft zijn/haar talenten gekregen. Zet deze in om bij te dragen aan de opdracht aan die missie.” En dit neemt Saskia mee naar Alphen om ook die missionaire dynamiek ruimte en aandacht te geven. Een uitdaging en opdracht die haar blij maakt.
Met dit alles ziet Saskia in Alphen aan den Rijn een nieuwe uitdaging die haar opnieuw zal inspireren om haar actieve en creatieve talenten te gebruiken. Ik wens Saskia een hartelijk welkom en heel veel succes in de parochie H. Thomas.

Gerard Mutsaers