Bericht van de Parochiële Caritas Instelling

EnergietoeslagHeeft u een laag inkomen? Dan kunt u een eenmalige energietoeslag krijgen. Met dit extra geld kunt u een (deel van) de energiekosten betalen.
Graag willen we onder uw aandacht brengen, dat er uiterlijk tot eind december 2022 de mogelijkheid is om energietoeslag aan te vragen. De energietoeslag is er voor mensen die een minimum inkomen hebben tot 120% van het voor hun geldend sociaal minimumbedrag (bijvoorbeeld alléén AOW). U kunt de energietoeslag aanvragen bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen en van wie het inkomen bekend was bij de gemeente, is deze energietoeslag al automatisch verstrekt. Andere minima kunnen deze aanvraag zelf indienen. Lang niet alle mensen die er aanspraak op kunnen maken, hebben de toeslag aangevraagd. Vraag eventueel hulp als het u niet lukt.
Hoe vraagt u de energietoeslag aan? Meer informatie leest u hier.
Ga naar de website van de parochie voor meer informatie over de PCI.