Geef vandaag voor de kerk van morgen

Geef voor je kerkActie Kerkbalans 2023 is van start!

Bij dit parochieblad vindt u ook een brief van de Actie Kerkbalans.
We willen als kerk een plek bieden waar parochianen rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven.

Naast doneren, kunt u de actie ook ondersteunen door er aandacht voor te vragen in uw eigen omgeving. Zo laat u weten dat u het werk van onze parochie H. Thomas belangrijk vindt. U kunt hier bijvoorbeeld bij vermelden dat u een bijdrage hebt gedaan en mensen uitnodigen hetzelfde te doen.
Misschien wilt u zich wel aanmelden als vrijwilliger in onze parochie op een terrein dat u ligt.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de inzet en financiële steun van ons allen. Doe daarom ruimhartig mee aan de Actie Kerkbalans. U kunt uw bijdrage digitaal overmaken op het banknummer dat u vindt in de brief van kerkbalans onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2023’ of via de QR-code in de brief.
In de parochiekern Engelbewaarders worden de brieven van kerkbalans deze week bij u thuisbezorgd en later weer opgehaald.
Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk ook morgen blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

De werkgroep Kerkbalans