Wereldgebedsdag 2023

WereldgebedsdagGaan, waar geen wegen gaan …. de weg volgen van ons geloof is een uitdaging voor een ieder van ons.
Zichtbaar geloven is contact zoeken met elkaar, een liefdevolle boodschap ontvangen of sturen, omkijken naar en ons actief verbinden met onze medemens.
Samen bidden, samen vieren, samen delen is meer dan samenbindend.
Gedurende 24 uur is men wereldwijd oecumenisch verbonden met elkaar.
Vele schakels maken samen een ketting van gebed, tijdens de Wereldgebedsdag.
Vrouwen uit Taiwan vragen wereldwijd om uw steun voor de ontwikkeling van een nieuw centrum t.b.v. de begeleiding van vele daklozen.
Woongelegenheid voor alleenstaande ouders en vrouwen om financieel en emotioneel onafhankelijk te worden.
En het Light up a Candle project voor de naschoolse opvang van kinderen uit onstabiele gezinnen.
Als u op Wereldgebedsdag afwezig was dan nodigen wij u alsnog van harte uit om deel te nemen aan deze ketting van gebed via onderstaande links:

https://youtu.be/f-_KgARvKP8 of https://www.youtube.com/watch?v=f-_KgARvKP8
Op YouTube / Vrouwen Wereldgebedsdag.nl kunt u de oecumenische viering bekijken en luisteren.
Namens het Wereldgebedsdag comitè, Monique Evers