Sobere maaltijd van woensdag 8 maart

Sober maaltijd  8 maartDe sobere maaltijd van woensdag 8 maart jl. met gastspreker Herma Kamphuis is goed bezocht. De koks hadden speciale soepen bereid.
Dit keer was het thema “Zorg voor de mensen met een psychische kwetsbaarheid”.
Herma Kamphuis werkt momenteel nog 3 dagen als geestelijk verzorger bij “Het Trefpunt”. Zij was eerder met haar man dominee voor de PKN gemeente Goede Bron.
Herma gaf na de eerste kop soep een heldere uiteenzetting van haar ervaringen met mensen die rond het dagactiviteitencentrum ‘Het Trefpunt’ wonen.
Mensen met psychische kwetsbaarheid zaten vaak opgesloten in een psychiatrische inrichting, waar alle voorzieningen aanwezig waren. Twintig jaar geleden was er een beleidsombuiging en werden er in diverse steden woongroepen opgericht met als doel deze mensen weer terug in de samenleving te brengen. Zo is ook deze woongroep rond het Trefpunt ontstaan. Sommigen wonen hier ook zelfstandig. Hierbij is dan wel begeleiding.
Na de tweede kop soep konden vragen gesteld worden. Herma ging hier heel uitgebreid op in. Ze kon ook de bewoners goed neerzetten. Vaak moet zij door de verwardheid heen prikken om de mensen toch te kunnen bereiken. Belangrijk voor haar werk is aanwezig zijn en aandacht geven; een luisterend oor van iemand die geen behandelaar is. De bewoners zijn zich wel bewust van hun situatie. Soms zeggen ze: “Ik ben harstikke gek”. “Ik ook” zegt ze dan; dat betekent “Gods Eigen Kind”.
De zwarte bonensoep met kastanjes en de tomatensoep smaakten weer voortreffelijk.
Weer een geslaagde sobere maaltijd onder leiding van Truus en Marchien van onze kern.
Ad Janmaat