Pasen in de kerk

PasenDe vieringen in de Goede Week waren dit jaar voor onze parochiekernen in Hazerswoude in de kerk van HH. Engelbewaarders in Hazerswoude-Dorp. Het waren mooie meditatieve vieringen waarbij vele parochianen aanwezig waren. De zang werd verzorgd door de koren/cantores vanuit de Rijndijk.

Eerste Paasdag was er een eucharistieviering in de Bernarduskerk en was er achterin de kerk een mooie paasopstelling. Naast het lege kruis ziet u links op de foto een afbeelding van de verrezen Heer en de vrouwen, die op weg zijn naar het graf op paasmorgen. Deze afbeelding is gemaakt door pastor Claassen in 1992 en is de mal van de afbeelding op het monument op het katholieke gedeelte van de Algemene Begraafplaats langs de provinciale weg in Hazerswoude-Dorp.