Vanuit de kern Hazerswoude Dorp

Parochiekerndag Hazerswoude Dorp2 juli jl. hebben we met elkaar de Parochiekerndag, ofwel ‘Dank je wel’ viering beleefd.
Een extra feestelijke viering door de aanwezigheid van de voorgangers pastoor Ruud Visser en pastor Lâm en de muzikale ondersteuning van de beide koren uit onze kern: het St. Ceciliakoor en Cantu. De samenzang van beide koren geeft een mooie harmonie en er is ook ruimte om eigen liederen ten gehore te brengen. De mis van de Heilige Thomas werd gezongen. Deze mis is gecomponeerd en bewerkt door John Spruijt en Alie Jongenburger.
Deze dag is bedoeld om alle vrijwilligers te bedanken die toch steeds maar weer klaar staan voor de meest uiteenlopende zaken om de parochie en in dit geval onze kern in het bijzonder draaiend te houden. Toch is dit ook de gelegenheid om een aantal personen extra in het zonnetje te zetten voor een bijzondere prestatie. Henk Scheer was de eerste die naar voren werd geroepen. Henk heeft zich vele jaren ingezet op het secretariaat. Hij was er meerdere dagen per week als man van technische zaken en hij heeft ook de opstart met de computers ter hand genomen (indertijd met Joop Bijmans). Als één van oprichters van de (toen nog) Parochianendag heeft hij met zijn vrijwilligerstaken de Thomasspeld zeer verdiend. Deze werd hem opgespeld door zijn vrouw Riekie.

Groot was de verrassing voor Riekie dat hierna de pastoor haar in het zonnetje zette. Zij is ook al zo’n vrijwilligster van het eerste uur. Begonnen bij het jongerenpastoraat. Daarna vele jaren in de diaconie en haar hart verpand aan de werkgroep M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede). De vastenactie, de vastenmaaltijd met de St. Michaëlschool, de sobere maaltijd in de vastentijd. Een greep uit de inzet van Riekie voor de medemens die het zo hard nodig heeft. Ze heeft ook vele jaren de kerkviering op vrijdag in De Driehof geregeld. Riekie kreeg als dank hiervoor de Thomasketting omgehangen.
Jan Schouten was de derde persoon die naar voren werd geroepen.
Hij is 34 jaar geleden begonnen als lector en op verzoek van Pater Lau heeft hij de pastorale school gevolgd, met een aantal mede-parochianen. Jan heeft ook vaak meegeholpen met de organisatie van de Missiemarkt (in het parochiecentrum, in de gymzaal van de huidige Juffrouw en in de garage bij Gordijn) en vanaf het begin ook betrokken bij de organisatie van Parochianendag. Vele jaren is Jan lid geweest van de P.C.I. (Parochiële Caritatieve Instelling); het vroegere armenbestuur. Jan is ook onderscheiden met de Thomasspeld, die hem door zijn vrouw Linda werd opgespeld. Een groot applaus kregen zij alle drie voor hun geweldige inzet.
De dag werd feestelijk voortgezet in de tuin van onze kerk. Wat een mooie locatie om hier samen te zijn. Het was gezellig in de tenten die door de tuinploeg en de organisatie waren opgezet. Deze dag werd goed gezorgd voor de aanwezigen, koffie met een gebakje en heerlijke hapjes bij de borrel: daarvoor hartelijk dank.
Het was een gezellige dag!
In het kader van het meerjaren onderhoudsplan van de kerk, wordt er door schildersbedrijf Brugman schilderwerk uitgevoerd aan de oostkant van het gebouw. Ook aan de Dorpsstraat kant worden een aantal kozijnen onder handen genomen.
De tuinploeg kan op vrijdag nog wat extra hulp gebruiken. Vindt u het leuk om te helpen bij het tuinonderhoud, spreek Jan Koeckhoven een keer aan, of kom eens langs op vrijdag.
Namens de commissie van beheer, Andries Kerkvliet