Opbrengst collecte tijdens de uitvaart van Leo Peeters

ChequeDe opbrengst van de collecte tijdens de uitvaart van pastor Leo Peeters was € 1014,55. Dit bedrag is overgemaakt naar deAmbulance Wens. Zij waren erg blij met deze opbrengst.

Wilt U ook nog doneren? Dan graag o.v.v. pastor Leo Peeters.Doneer