Terugblik jubileum van Pastor Lâm

Terugblik jubileum van Pastor Lâm
In mijn welkomstwoord bij de viering van de Startzondag zei ik dat een parochie een gezicht krijgt door de mensen die bij deze geloofsgemeenschap horen en zich ervoor inzetten. Een van hen is pastor Lâm, intussen 12½ jaar werkzaam in onze parochie en 15 jaar pastoraal werker. Hij is toegewijd en enthousiast, en als pastor wil hij zoveel mogelijk mensen nabij zijn; vooral met de jeugd kan hij goed overweg. Om zijn persoon en vanwege dit jubileum mocht hij op deze Startzondag in het midden staan en de felicitaties in ontvangst nemen. Aan het einde van de viering kwam een twaalftal jongeren in sporttenue vanuit de kerk met de Olympische ringen naar voren en overhandigden pastor Lâm een prachtige cheque: een geldbedrag dat ingezameld was en dat hij gaat bestemmen om mensen met en beperking te kunnen laten sporten. Want in zijn vrije tijd zet pastor Lâm zich voor deze club mensen in. Terecht klonk er een speciaal feestlied voor hem en werd hij (en zijn vrouw en dochter) feestelijk toegesproken. Fijn, als je zo’n pastor in je parochie hebt!