Terugblik jubileum


DankbaarNog steeds staan de vele kaarten als stille getuigen van zoveel goeds en moois op onze piano in de woonkamer. Wat een geweldig mooi cadeau heb ik mogen ontvangen! Samen als gemeenschap dit jubileum gevierd: heel hartelijk dank voor uw komst. Voor zoveel lieve en warme woorden en bemoedigingen! Stil ben ik door en vooral dankbaar voor uw financiële bijdrage aan OFU (Only Friends Utrecht). Het exacte bedrag weet ik op dit moment nog niet, maar dat het een zeer groot bedrag is, dat weet ik wel zeker! In het volgende parochieblad zal ik dit uiteraard melden. Voor nu kan ik terugkijken op een mooie en gedenkwaardige dag, die ik niet zal vergeten. Dank, dank en nogmaals dank! Helaas zal het voor mij niet mogelijk zijn om iedereen persoonlijk een bedankkaart terug te sturen. U mag weten dat ik uw kaarten, geschenken en woorden zeer heb gewaardeerd! Na zo’n dag kan ik alleen maar zeggen: ik blijf graag nog een aantal jaartjes in uw midden als pastor!

Pastor Lâm