Canonieke Visitatie

BernardusCanonieke Visitatie over het onttrekken aan de eredienst van de Bernarduskerk aan de Rijndijk in Hazerswoude. Het onttrekken aan de eredienst van een kerk is een zorgvuldig proces. Het kerkelijk wetboek schrijft voor, dat de bisschop alvorens een beslissing te nemen, in contact treedt met de geloofsgemeenschap. Er was al een aankondiging door de pastoor op 23 april 2023 en een bijeenkomst met parochianen op 3 mei. Dinsdag 12 september kwam vicaris- generaal Mgr. A. van Deelen namens de bisschop van Rotterdam naar Hazerswoude.
Na een welkom en een gebed door pastoor Ruud Visser, kreeg de vice-voorzitter van het parochiebestuur, Marien Verhulst, het woord. Hij gaf uitleg van de route tot nu toe. Daarna was het woord aan vicaris Van Deelen. Hij vertelde over de stappen, die genomen moeten worden om een kerk aan de eredienst te onttrekken en wat de oorzaken daarvan zijn: hij noemde het verminderde kerkbezoek, de ontkerkelijking en de steeds minder gewijde voorgangers. Dit is een algemene trend in de Nederlandse kerkprovincie en eigenlijk in heel West-Europa. In het bisdom Rotterdam was dit de zesde avond dit jaar, waar de vicaris met deze moeilijke boodschap kwam!


Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daar werd goed gebruik van gemaakt en de mensen gaven ook uiting aan hun verdriet over het al zo snel sluiten van de kerk. Zeker nu we om en om kerken met Hazerswoude-Dorp is er elke zondag nog een goede bezetting in de viering. Antwoord van de vicaris: “we kunnen zaken niet voor ons uitschuiven als we zeker weten dat zaken veranderen. Hoeveel kinderen worden er nog gedoopt, hoeveel doen hun eerste H. Communie nog? De tijd vraagt om de realiteit onder ogen te zien.”
Er was ook begrip voor het onttrekken aan de eredienst van de kerk. Maar de parochianen willen ook heel graag dat niet alles uit de kern verdwijnt. Pastoraat en diaconie wil men kleinschalig toch aanwezig houden in samenspraak met het grote geheel van de Heilige Thomas parochie.
Bij een verkoop van het ensemble kan er altijd naar een plaats van ontmoeting gezocht worden.
Vicaris Van Deelen zal verslag uitbrengen van deze avond aan bisschop Van den Hende. Voordat de bisschop een definitieve beslissing neemt zal hij nog verschillende kerkelijke gremia raadplegen.
Het onttrekken aan de eredienst blijft een mogelijke en verdrietige route, maar een last die je samen draagt wordt minder zwaar.

Tineke Heemskerk-de Boer