De Bron is nu Groene Kerk

DeelkastAfgelopen zondag 15 oktober was het bij de PKN gemeente Goede Bron een viering in het teken van de Micha zondag.
De profeet Micha vertelde ons dat God van ons vraagt om recht te doen, trouw te zijn en Gods wegen te volgen. deze zondag staat in het teken van rechtvaardigheid.
Een van de lezingen is dan ook uit de profeet Micha; hierin vertelt hij dat hij vervuld is van kracht en de Geest van de Heer heeft ontvangen. Daardoor kan hij rechtvaardig handelen.
De Goede Bron heeft samen met Parochie Heilige Thomas kern De Heilige Geest op verschillende manieren geïnvesteerd in energiebesparing en er is bewustwording ontstaan. Dit heeft uiteindelijk als doel een rechtvaardige verdeling van de welvaart en het zuiniger omgaan met de aarde. Dominee Paul van Dijk wees in dit verband ieder op zijn verantwoordelijkheid. Dus zuiniger omgaan met grondstoffen en energie.“ Dat kan zelfs betekenen het nemen van een koude douche, al raad ik het mensen met hartproblemen niet aan”, aldus de Dominee.

De voorzitter van de Stichting de Bron, de heer Jarry van Sabben, vertelt in de dienst dat het gebouw de Bron nu de kwalificatie “Groene Kerk” heeft . Dat wil zeggen dat wij actief aan de slag zijn met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Bij de hoofdingang hangt nu het bordje “Groene kerk”
Op deze zondag is ook de deelkast in gebruik genomen. Deze deelkast is gevuld met duurzame etenswaren, maar ook met boeken. Iedereen die in financiële nood verkeert, kan hier levensmiddelen uit halen. Iedereen uit de wijk die wat over heeft, kan deze in de kast erbij zetten. Ook kan er een financiële bijdrage gedaan worden door de QR code te scannen die in de kast komt te hangen. De Michagroep is verantwoordelijk voor het onderhouden en vullen van de kast. Zo kunnen we elkaar helpen, voedselverspilling tegengaan en aan armoedebestrijding doen. Deze deelkast staat overdag voor de ingang van de Bron.
Ad Janmaat