Het vieren van de Eucharistie


Met het overlijden van pastor LeoHet vieren van de Eucharistie Peeters begin oktober verloren we in de parochie onze vaste invalkracht. Veelvuldig stond zijn naam genoteerd op het rooster van voorgangers bij de vieringen in onze parochie. Vijftien jaar geleden stonden er nog vijf, ja zes emeriti tot onze beschikking. Met regelmaat kwamen zij bij ons op bezoek om in een van onze kerken voor te gaan in de viering van de Eucharistie. Pastor Peeters was in onze eigen omgeving de laatste aan wie we dat konden vragen. Nieuwe namen waren er nauwelijks te vinden. En wie een beetje op de hoogte is van het huidige priesterbestand weet dat de lijst van emeriti kleiner is dan voorheen.
Pastor Peeters woonde in Alphen aan den Rijn, en ondanks zijn gevorderde leeftijd ging hij graag voor. Als hij een keer ‘nee’ zei, dan was dat ‘omdat hij al elders een ‘invalbeurt’ had toegezegd’. Het zoeken naar een vervanger voor hem - nu hij definitief van ons is heengegaan - valt niet mee. Toch willen we graag in onze kerken de Eucharistie blijven vieren. Gelukkig heb ik pastor Theo Blokland bereid gevonden om ons hierbij te helpen.

In de maanden januari-februari-maart zal hij telkens één zondag naar de parochie H. Thomas komen om met ons de Eucharistie te vieren. Op de andere zondagen is hij als emeritus-voorganger actief in andere parochies. Wij mogen hem dankbaar zijn dat hij in zijn agenda ook ruimte gemaakt heeft voor ons. Er is nog gezocht naar andere emeriti, maar helaas is dat tot nu toe nog zonder resultaat gebleven.  

Een heel andere reden waardoor er minder vieringen van de Eucharistie zijn, is gelegen in de wens van de pastoraatsgroepen van de kern HH. Engelbewaarders en de kern H. Michael en H. Bernardus.
In de wintermaanden van begin 2023 was hun gevraagd vanwege de hoge energiekosten om-en-om te kerken: de ene week in de Engelbewaarderskerk en de andere week in de Bernarduskerk. Dat is hun toen goed bevallen.
Toen het pastoraal team voorstelde om van de zomer weer terug te keren naar het oude schema en elke zondagochtend in de eigen kerk een viering te hebben, vroegen de beide pastoraatgroepen om het winterschema te mogen voortzetten. Niet de energiekosten maar de bezettingsgraad van kerkgangers was de reden om om-en-om te blijven kerken. Lectoren en kosters kwamen dan ook minder frequent aan de beurt, en ook de pastores hoefden niet langer snel te verkassen van de ene naar de andere kerk. Inmiddels is deze praktijk al aardig ingeburgerd en zo te horen met instemming van velen. Het betekent wel een vermindering van het vieren van de Eucharistie; niettemin wordt ernaar gestreefd in elke kern één keer per maand een Eucharistieviering te hebben. En in het geheel van de parochie H. Thomas wordt er elke zondag ergens in onze parochie de Eucharistie gevierd.

                                                                                     Pastoor Ruud Visser