Nooit meer zoals vroeger

Nooit meer zoals vroegerHet jaar 2024 is bijna alweer een maand oud. Sommige zaken van het afgelopen jaar lijken gewoon terug te keren; en er zullen ook nieuwe gebeurtenissen zijn. Maar het nieuwe jaar zal nooit een herhaling van het jaar 2023 zijn, ook al zou je het willen. Alles verandert, want de tijd verandert. Dat is in onze persoonlijke omstandigheden zo, dat is ook zo in de samenleving, op het wereldtoneel en in onze binnencirkel.
Ook in de Kerk, ja in de parochie zullen er zaken veranderen. En dat is goed. Zouden wij in onze tijd hetzelfde doen, hetzelfde zeggen als onze grootouders deden en vertelden, dan was er iets niet goed. Want wij leven in een andere tijd dan zij. Onze wereld, onze samenleving, en dus ook onze Kerk is anders dan die in hun tijd. Willen wij hetzelfde bedoelen, uitspreken en naleven als zij, dan zullen wij dat op een andere wijze moeten doen. Willen wij het geloof van onze voorouders trouw blijven, dan moeten wij niet hen napraten en nadoen.

Elke tijd kent zijn eigen uitdaging, en hierdoor ook zijn eigen vertaling van het geloof, van het kerkzijn. Het is zoals de samenleving steeds opnieuw een vertaalslag krijgt, zo zal ook ons kerkzijn telkens opnieuw verstaan moeten worden. Het geloof verandert niet, maar onze woorden en onze handelingen zijn anders dan die van vroeger. Het is anders dan vroeger om hetzelfde geloof te houden.
Ook in onze parochie zullen in het jaar 2024 de dingen anders gaan dan in het voorbije jaar. Er zal het een en ander gaan veranderen. Kort voor Kerstmis kwam bij ons parochiebestuur het decreet van de bisschop van Rotterdam, mgr. van den Hende, binnen, waarin het definitieve besluit tot sluiting van de H. Bernarduskerk in Hazerswoude-Rijndijk wordt vastgelegd. Dat betekent dat in dit jaar onze geloofsgemeenschap uit deze kerk zal wegtrekken. Op welke datum dat zal zijn, is nu nog niet te zeggen. Want voor het zo ver is, moet er nog een heel aantal praktische zaken worden afgehandeld. Het zal echter eerder een kwestie van maanden dan van jaren zijn. Dus 2024 wordt voor de parochiekern H. Michael en H. Bernardus een belangrijk jaar. En niet alleen voor die kern: de sluiting van de H. Bernarduskerk zal ook zijn doorwerking krijgen in de totaliteit van de parochie H. Thomas,
dus ook in de andere kernen van onze parochie.
En wie weet, brengt het jaar 2024 ook binnen het pastoraal team van onze parochie een aantal veranderingen met zich mee. Dat is op dit moment nog niet concreet aan te duiden.
Of mogelijk komen er veranderingen in het bestuur, in de commissies, in werkgroepen. We moeten in de parochie met steeds minder medewerkers/vrijwilligers aan de slag; en toch willen wij de parochie H. Thomas vitaal houden. Dat vraagt soms verandering in de wegen van ons kerkzijn.
Het jaar 2024: alweer bijna een maand oud. Een nieuw jaar, een nieuwe tijd. Wij zeggen dikwijls: ‘De tijden veranderen’. De oude kerkvader St. Augustinus – hij leefde rond het jaar 400 na Chr. – leert ons echter: ‘Niet de tijden veranderen. Wij zijn de tijden en de tijden veranderen door ons’. Doordat wij niet dag in dag uit dezelfde blijven, verandert de tijd. We zijn trouw aan onszelf, als we dit beseffen en zo in het leven staan. Dan zal de tijd ons niet verrassen en er niet rouwig om zijn dat het nooit meer is zoals vroeger.
Ruud Visser, pastoor