De drie dagen van Pasen

De drie dagen van PasenDe kerstmuziek is nauwelijks opgeborgen, of er wordt alweer geoefend voor de viering van het paasfeest. Dit jaar valt Pasen vroeg: 28 maart – witte donderdag, 29 maart – goede vrijdag, 30 maart – de paaswake. De afgelopen jaren waren we gewend deze trits van de meest heilige dagen van het kerkelijk jaar in onze parochie op twee plekken te vieren: in de St. Bonifaciuskerk en in een van de andere kerkgebouwen van onze parochie.
Door het overlijden van pastor Leo Peeters en het gemis aan een tweede priester in deze drie dagen van Pasen zal dit heilig triduüm nu alleen in de St. Bonifaciuskerk gevierd kunnen worden. Het zullen echter wel vieringen van heel de parochie worden, niet slechts van de kern Bonifacius. Dat betekent dat er ook lectoren en andere assistenten uit de overige kernen in deze viering van de drie dagen van Pasen betrokken zullen zijn. Het koor ‘In Between’ vervult de rol van gastkoor en nodigt de andere zangers uit de parochie uit mee te komen zingen. Zo willen we als parochie van deze dagen één gezamenlijk paasfeest maken.


Pastoor Ruud Visser