Berichtgeving betreffende het coronavirus

Coronavirus• De volgende livestreams vindt u hier.
Hier kunt u oude uitzendingen terugkijken.
Hier leest u de laatste coronaberichten van de parochie.
Hier leest u waar u zich kunt aanmelden voor het bijwonen van een viering.
Hier kunt u een woord van bemoediging van de Nederlandse bischopppen zien.

 

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Donaties Voedselbank

Ook, of misschien wel zeker, in deze tijd kunnen voedselbanken niet zonder onze ondersteuning. Meer en meer mensen maken gebruik van de diensten van de voedselbank. Daarom willen wij u wijzen op de mogelijkheid de voedselbank te ondersteunen. Wekelijks staat er in de Bron en in de Bonifaciuskerk een mand klaar, waarin u houdbare producten kunt deponeren. Wij zullen er dan voor zorgen dat deze bij de voedselbank terecht komen. Alvast hartelijk dank voor uw steun.

Namens de werkgroep diaconie, Alexandra Rijsdijk