Doopsel - Volwassenen

Jaarlijks zijn er veel mensen die zich aangetrokken voelen door het evangelie en besluiten om katholiek te worden.
Als u niet bent gedoopt en u hebt op latere leeftijd de wens katholiek te worden, is er de mogelijkheid u hierop te oriënteren; dat kan dan leiden tot de doop en de opname in de katholieke kerk.
Deze voorbereiding bestaat uit tien bijeenkomsten.
Wanneer u wel gedoopt bent, maar nog geen eerste communie en/of vormsel heeft gedaan kunt u ook aan deze voorbereiding meedoen.
Iedereen die geïnteresseerd is in het rooms-katholieke geloof, is van harte uitgenodigd deze bijeenkomsten bij te wonen.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u zich wenden tot één van de parochiesecretariaten.