Eerste Heilige Communie

De communie is het tweede sacrament dat iemand kan ontvangen. De eerste keer heet het: “het ontvangen van de Eerste Heilige Communie”. Door het ontvangen van de communie komt Christus heel concreet in de hostie bij ons mensen.
Jezus wil op deze manier voor ons Levend brood zijn op onze levensweg.
Een aantal veelgestelde vragen over de Eerste Communie hebben we hieronder gezet. Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan contact op met één van de secretariaten.

***

Wanneer kunnen kinderen hun Eerste Communie doen?
Kinderen kunnen hun Eerste Communie doen als ze in groep 4 van de basisschool zitten, of dezelfde leeftijd hebben als deze kinderen. Het is van belang dat kinderen kunnen lezen.

Hoe meld ik mijn kind aan voor de Eerste Communie?
In het najaar verstuurt de parochie uitnodigingen aan kinderen om mee te doen aan de voorbereiding op de Eerste Communie. Alle kinderen die in de ledenadministratie van de parochie staan en die de juiste leeftijd hebben en alle kinderen die in groep 4 van een katholieke basisschool zitten, krijgen zo’n uitnodiging. Bovendien wordt er melding van gemaakt in het parochieblad. Het inschrijfformulier kan ook hier worden gedownload en uitgeprint. Dit formulier moet ingevuld samen met een kopie van de doopoorkonde worden ingeleverd bij het parochiesecretariaat van de kerk waar uw kind Eerste Communie gaat doen. Uiteraard kunnen ouders ook zelf contact opnemen met het parochiesecretariaat als hun kind zijn/haar Eerste Heilige Communie wil doen, maar geen uitnodiging heeft ontvangen.

Hoe worden kinderen en hun ouders voorbereid op de Eerste Communie?
Enkele weken na de aanmelding ontvangen de ouders een uitnodiging voor een eerste ontmoetingsavond. Op deze avond zal er praktische informatie gegeven worden en zal men in gesprek gaan over hoe zij samen met hun kind kunnen toeleven naar de eerste communie . Enige tijd later zal er een kennismakingsbijeenkomst zijn voor ouders en kinderen samen.
Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar komen de kinderen regelmatig bij elkaar en werken ze met het project: “Blijf dit doen”. Acht bijeenkomsten werken ze aan dit project. De laatste bijeenkomst(en)  is na het feest van de Eerste Heilige Communie. Ook is er gedurende de voorbereiding nog één avond alleen voor de ouders.
In het voorjaar worden de kinderen tijdens een gezinsviering voorgesteld (presentatieviering).Bovendien worden de kinderen betrokken bij een aantal bijzondere vieringen gedurende het jaar en zijn ze welkom tijdens de andere gezinsvieringen en bij de kinderwoorddiensten. De eerste communie en de voorbereiding hierop vinden plaats in de eigen parochiekernen.

Wat is de rol van de katholieke school daarbij?
Op de katholieke scholen in de parochie worden in de groepen 4 aandacht besteed aan de betekenis van de Eerste Heilige Communie. De school is op de hoogte van het communieproject. In de klas wordt waar mogelijk ingehaakt op het onderwerp Eerste Heilige Communie. Ook komt één van de pastores op bezoek in de klas. Leerkrachten worden uitgenodigd bij de viering aanwezig te zijn.

Wat wordt er van kinderen en ouders verwacht?

Van ouders wordt verwacht dat zij thuis tijd maken om met hun kind in gesprek te gaan over alle zaken rond geloven die aan de orde komen n.a.v. bijeenkomsten, communieproject, thuisopdrachten, vieringen enz.. Van kinderen wordt verwacht dat zij de thuisopdrachten maken, zo nodig hierbij begeleid door één van de ouders.
De parochie verwacht van de ouders dat ze de kinderen stimuleren om naar de bijeenkomsten te gaan en bij ouder en kindbijeenkomsten en ouderavond ook zelf present zijn. Dat ze op zondag hun kind vertrouwd maken met de kerk, zeker als er gezinsvieringen, of kinderwoorddiensten zijn of kinderkerk is.
Ouders zullen gevraagd worden om groepjes communicanten te begeleiden en diverse andere taken op zich te nemen.

Wat als ik op de datum van het Eerste Communiefeest echt niet kan?
In beginsel gaat de parochie ervan uit dat ouders en kinderen de Eerste Heilige Communie zo belangrijk vinden, dat ze ook bereid zijn andere activiteiten daarvoor opzij te schuiven. Als kinderen en ouders echt niet kunnen, zal er in de eerste communiewerkgroepen over gepraat worden en bekeken worden of aansluiting bij een andere locatie haalbaar is. In principe wordt ernaar gestreefd om de communicanten die bij elkaar op school zitten, zo veel mogelijk samen dit feest te doen beleven.

Te downloaden document

Voor andere vragen kunt u zich richten tot één van de secretariaten.