Vormsel

Het vormsel vormt het derde sacrament, dat iemand ontvangt op de weg naar een actieve verbintenis met God. Door het ontvangen van het vormsel wordt een mens gezalfd en tevens gesterkt en gesteund door de heilige Geest. Een tastbaar teken van de belofte van God.

Een aantal veelgestelde vragen over het vormsel hebben we hieronder gezet. Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan contact op met één van de secretariaten.

***

Op welke leeftijd ontvangen kinderen het sacrament van het H. Vormsel?
Het  H. Vormsel ontvang je in de parochie H. Thomas als je in groep 8 van de basisschool zit, rond het 12de levensjaar dus.
 
Hoe meld ik mijn kind aan voor het Vormsel?

In september krijgen alle kinderen die in de ledenadministratie van de parochie staan met de juiste leeftijd en alle kinderen die in groep 8 van een katholieke basisschool zitten een uitnodiging om mee te doen aan de voorbereiding op hun H. Vormsel. Bovendien wordt er melding over gedaan in het parochieblad. Een inschrijfformulier kan hier worden gedownload en geprint. Dit formulier moet ingevuld samen met een kopie van het doopbewijs worden ingeleverd bij het parochiesecretariaat van de kerk waar uw kind het Vormsel gaat ontvangen. Uiteraard kan je altijd zelf contact opnemen met het parochiesecretariaat als je kind niet in deze doelgroep zit maar wel zijn / haar H.Vormsel wil doen.

Hoe worden kinderen voorbereid op het Vormsel?
Er is gekozen voor een gezamenlijke voorbereiding van alle vormelingen van de parochie. Er wordt gewerkt met het project ‘In vuur en vlam’. Het is een eigentijds project vol actie, gericht op het zelf kiezen voor Jezus Christus en zijn missie. De bijeenkomsten vinden plaats aan het begin van de avond in het parochiecentrum. De vormselviering vindt in principe plaats in maart / april. Alle vormelingen sluiten het vormselproject af op Pinksterzaterdag, met de Vuurdoop. Dit is een ontmoetingsdag voor alle vormelingen van het bisdom in de kathedrale kerk van Rotterdam, waarbij ook de bisschop en andere vormheren aanwezig zijn.

Ik ben vroeger niet gevormd. Kan dat nog?
Ja, zeker. Het gebeurt regelmatig dat er volwassenen gevormd worden, je wordt dan opgenomen in de katholieke kerk. Hier gaat dan wel een voorbereidingstijd aan vooraf, afhankelijk van je kerkelijke achtergrond.

Te downloaden document