“Geef nu voor de Kerk van morgen”


Geef nu voor de Kerk van morgenIn januari werd er aandacht gevraagd voor de Actie Kerkbalans. In de parochiekern van de Engelbewaarders in Hazerswoude-Dorp werden ruim 800 brieven bezorgd en weer opgehaald. In de kern H. Michael en H. Bernardus werd in het parochieblad een oproep gedaan om mee te doen aan de Actie Kerkbalans. In de parochiekernen de H. Geest en H. Bonifacius kreeg iedereen die als RK ingeschreven staat een brief. Dat kwam neer op het rondsturen van ruim zevenduizend brieven. Hartelijk dank aan iedereen die al gereageerd heeft of gaat reageren op de Actie Kerkbalans 2024! Het motto van de Actie Kerkbalans is immers: “Geef nu voor de kerk van morgen”. Voor de toekomst van onze parochie is elke gift welkom, want de dagelijkse gang van zaken vraagt voortdurend om geld. De werkgroep heeft zich voorgenomen u op de hoogte te houden van de financiële status van de parochie. U kunt op de website van de parochie onder financiën/ANBI vinden hoe het er voor staat: Hoeveel geld er in het jaar binnenkomt en waaraan het wordt uitgegeven. Het wordt u dan ook duidelijk dat uw bijdrage dringend nodig is.

Werkgroep Actie Kerkbalans